Alive

14. june 2013 at 10:36 | Amber |  Updates
Oh yes, I am alive. I'm doing quite fine and although I probably won't return, it's been nice to have this blog and I plan on keeping it "frozen" at least for you to find anything you might need here. Help yourselves, bye. :)

Ano, jsem naživu. Mám se celkem dobře a přestože se už nejspíš nevrátím, bylo fajn vést si tenhle blog a mám v plánu nechat ho takto "u ledu" alespoň pro ty z vás, kteří by zde něco hledali, jak je libo. Pa. :)
 

Hi there, wolfie

30. january 2012 at 14:43 | Amber |  Updates
Hey there :)
I'm kind of having a pause for some time. I have passed almost all the exams (yes, even the English phonetics!!) and now there is only one left, though a big one, next week. Wish me luck and see you soon! Your webmiss Amber
Ahojte lidi :)
Dávám si teď tak trochu oraz. Zvládla jsem skoro všechny zkoušky (ano, dokonce i anglickou fonetiku!!) a už mi zbývá jen jedna příští týden, přestože bude celkem těžká. Držte mi palce a brzy nashle! Vaše webmiss Amber

One done, one missed

11. january 2012 at 22:16 | Amber |  Updates
Well... I have screwed up one exam (damn the English phonetics!) but passed another test (yahoo, welcome, British literature!). So what's the plan for the next few days? Studyyy! Enjoy the animations below, all of them feat. Once Upon a Time (and yes, you should give it a try).
No... posrala jsem jednu zkoušku (k čertu s anglickou fonetikou!), ale povedl se mi jiný test (jupí, vítej, britská literaturo!). Jaký je tedy plán na další dny? Učit seee! Užijte si animace s Once Upon a Time (a ano, měli byste mu dát šanci).

Currently:
... animations:


 


Honey, you have no idea...

6. january 2012 at 17:57 | Amber |  Updates
My dearest one has the 21st birthday today :)
And since it's such a special day, I feel like giving some presents...
First, I love you, darling. So much. Happy birthday!
Second, for Annie: I hope you'll find something below quite familiar ;)
To everyone who cares: 4 animations feat. Hobbit (watch the trailer!) and Once Upon a Time (for more info click here).
Můj nejmilejší má dneska 21. narozeniny :) A jelikož jde o tak speciální den, mám náladu rozdávat dárky...
Zaprvé, miluji tě, lásko. Moc moc moc. Všechno nejlepší!
Zadruhé, pro Annie: doufám, že ti bude něco níže povědomé ;)
A pro všechny, kdo chtějí: 4 animace s Hobitem (sledujte trailer!) a Once Upon a Time (pro víc infa klikněte zde).

Currently:
... 1 layout/wallpaper remake:
... 1 normal wallpaper:
... animations:
Hobbit

Once Upon a Time

39 = Thank you

2. january 2012 at 23:30 | Amber |  Designy AW
I've just gone through the past designes of AW and decided to make some statistics. As you can read below, the most frequent face on my layouts was the one of my favourite actress, Liv Tyler. If I'm right, the current design is my 39th as far. Quite a number, isn't it? :) Though I must admit that some of the old ones make me feel ashamed now...
Well, I'm going to bed. I have an exam tomorrow and just wanted to relax for a bit. Wish me luck and have a nice day! ;)
Zrovna jsem si procházela dřívější vzhledy AW a rozhodla se udělat malou statistiku. Jak se dočtete níže, nejčastější tváří na mých layoutech byla má oblíbená herečka Liv Tyler. Jestli se nepletu, tento je můj v pořadí 39. design. Docela dost, ne? :) Přesto musím přiznat, že při pohledu na některé starší se až stydím...
No, a já jdu spát. Zítra mám zkoušku a jen jsem si chtěla trochu odpočinout. Držte mi palce a mějte se! ;)
.PS: Did you know that in Japan, the number 39 refers to English "thank you"? It's because it pronunciation sounds very much alike (san kyu).PS: Věděli jste, že v japonštině značí číslo 39 anglické "thank you"? To proto, že jeho výslovnost zní hodně podobně (san kyu).


Designes of Amber's World through its history:

 • Liv Tyler: 12
 • Lauren Graham: 5
 • fantasy: 3
  • Keira Knightley: 3
  • Emma Watson: 2
  • Kirsten Dunst: 2
  • Anne Hathaway: 2
  • Anna Paquin: 2
  • Kate Beckinsale: 2
  • Deborah Ann Woll: 1
  • Deborah Ann Woll: 1
  • Diane Kruger: 1
  • Natalie Portman: 1
  • Eliza Dushku: 1
  • Evangeline Lilly: 1
Altogether: 39 designes so far

I can taste the ocean on your skin, that is where it all began

1. january 2012 at 15:38 | Amber |  Updates

We All Go Back To Where We All Belong
(watch on the original video here)The Rule of a Lady No.115- Your smile is the sexiest curve on your entire body.

25. december 2011 at 21:13 | Amber |  Updates
Hello darlings!
How's your Christmas? As for me, I'm just fine, enjoying a day off :)
And how about the presents? Hope none of you got a mandrake! Here it's a laptop stand for my little baby, a long vase (can't wait to put some tulips in it soon!), a navy blue handbag, a coat, two lovely scarfs and nail polishes... you know, that kind of stuff. Oh, and from my boyfriend it's a hot black lace top and a necklace made of shells.
Ahojte mí milí.
Tak co vaše Vánoce? Pokud jde o mě, je mi fajn a užívám si den volna :)
A co dárky? Doufám, že nikdo z vás nedostal mandragoru! Já mám podpěru na notebook pro mé malé mimi, dlouhou vázu (už se těší, až do ní dám tulipány!), tmavě modrou tašku, kabát, dvě krásné šály a laky na nehty... však víte jak. Jo, a od přítele sexy černý krajkový top a náhrdelník z mušlí.

Next articles