Anne Hathaway quotes

21. april 2008 at 15:55 |  Quotes
Hlášky (neboli citace) Anne Hathaway.
Originály jsem našla na AHathaway.info a do češtiny jsem je přeložila já ;)

"I look my best after an entire hair
and makeup team has spent
hours perfecting me. When do
I feel my best? When I haven't
looked in a mirror for days,
and I'm doing things that make me happy."
"Kindness is really important to me
in finding my own prince - so are
patience and a sense of humor.
Without those qualities he's
no Prince Charming!"
"I really don't drink, I don't do drugs.
I feel like right now I've been given
so many opportunities I don't want
to mess it up with those things ...
I think I was raised in a solidly
upper-middle class family who had
really strong values and excess was
not one of the things that my
family put up with." - On avoiding
the hard partying young-star life style
"She is just divine. As a human being,
she has basically accomplished
everything that I want to do ...
It's not that she just gets inside
the character, she's just absolutely
at the center of all of her choices,
of the truth of the character".
- On working with Meryl Streep
in The Devil Wears Prada.
"She can act sweet, but she's
fundamentally a predator."
- On her character Lureen
in Brokeback Mountain.
"In Hollywood you have to be careful
if you go above a six, then you're
considered fat. I'm considered to be,
I hope, an actress, and you can
get away with a couple of extra pounds
if you are trading on your talent instead
of your sex appeal. I don't have time
to be tortured about me weight."
"College is such a unique time because
you're learning a little bit how to
be an adult. You're learning
how to take care of yourself
without parental influence,
and you're exposed to so many great
minds. I feel like I didn't even
know how to think until I got to college."
- On the importance of a college education.
"I've worked with people and I've known
people that were really competitive
but I've always said that I take an
Elizabeth Bennett philosophy of life
- I laugh. I love my job but if it means
hurting someone I won't do it."
"I'm more proud of that film than
anything I have created."
- on Brokeback Mountain.
"I got into this business to be an actress,
to scare myself, and force myself into
a place outside of my comfort zone.
I have nothing against The Princess Diaries
- but it has been a brick wall
at times for my career."
"I disagree with a couple of the stances
of the Catholic Church. My older brother
is gay and it's important for me
to be able to love him completely
and freely and it's important for me
to spread beliefs in the world that
are not going to limit people in their love.
I can't support a religion that
doesn't support my brother."
"Films are letting me get older,
which is really nice, because
there was always this fear of
what happens when I stop
being a teenager. But for everyone
else, it was kind of a sharp left."
"I think that fashion can be a lot of fun.
I love clothes, but I recognize
that it should only be a hobby.
Some clothes that are more
design-based look better on women
with figures like wire hangers,
because that's the nature of the design.
I won't wear those clothes."
"I'm very choosy!
It drives my agent nuts."
"Nejlépe vypadám po tom, co veškěrý
vlasový a make-upový tým stráví hodiny
mým zkrášlováním. Kdy se cítím nejlíp?
Když se nepodívám do zrdcadla
po celé dny a dělám věci, které mě baví."

"Laskavost je pro mě velmi
důležitá při hledání mého Prince -
stejně tak i trpělivost a smysl
pro humor. Bez těchto kvalit
není žádný princ okouzlující!"

"Opravdu nepiju, ani neberu drogy.
Cítím se jako bych právě dostala
tolik příležitostí, které zkrátka nechci
zasvinit podobnými věcmi...
Myslím, že jsem vzešla ze solidní
rodiny střední vrstvy, která měla
skutečně silné hodnoty a nadmíra
nebyla jednou z věcí, se kterými
by se má rodina srovnala."
- o vyhýbání se životnímu stylu
pařících mladých celebrit

"Je prostě božská. Jako lidská bytost,
ze zásady uznávala vše, co chci dělat...
Není taková, že se jen dostane do
nitra role, ona je naprosto
ve středu všech svých voleb,
v pravdě její postavy."
- o práci s Meryl Streep
ve filmu Ďábel nosí Pradu
"Umí hrát sladce, ale je
v podstatě predátor."
- o své postavě Lureen
ve filmu Zkrocená hora
"V Hollywoodu musíte být opatrní,
když se dostanete nad velikost 6,
pak jste totiž považováni za tučné.
Jsem, doufám, považována za
herečku, a můžete vycházet
s pár librami váhy navíc, pokud
využíváte svého talentu namísto
svého sex-appealu. Nemám čas
být mučena svou váhou."
"Vysoká je unikátní období,
protože se učíte trochu víc jak
být dospělí. Učíte se postarat
o sebe bez rodičovského vlivu
a jste vystaveni tolika skvělým
myslím. Cítím se, jako bych
ani netušila, jak myslet, než
jsem se dostala na vysokou."
- o významu vysokoškolského
vzdělání

"Pracovala a znala jsem se s lidmi,
kteří jsou opravdu soutěživí, ale
vždycky jsem říkávala, že se řídím
filozofií Elizabeth Bennettové
- směju se. Miluju svou práci, ale
pokud to znamená ranit lidi,
nebudu to dělat."

"Jsem na ten film pyšná více,
než na vše, co jsem dosud dělala."
- o hraní ve Zkrocené hoře

"Dostala jsem se do tohoto byznysu
abych se stala herečkou, vyděsila
sama sebe a dotlačila se do míst
mimo mou pohodlnou zónu.
Nemám nic proti Deníkům princezny
- ale byl to jen základní kámen
při stavbě mé kariéry."

"Nesouhlasím s mnoha postoji
katolické církve. Můj starší bratr
je gay a pro mě je důležité
být schopna milovat ho upřímně
a otevřeně, a je pro mě také
důležité šířit ve světě víru,
která nebude omezovat lidi
v jejich lásce. Nemohu podporovat
církev, která nepodporuje mého
bratra."

"Filmy mi pomáhají stát se
starší, což je vážně krásné,
protože jsem vždycky
měla strach, co se stane,
až přestanu být teenager.
Ale pro všechny ostatní
to bylo jaksi prudké odtržení."

"Myslím, že s módou může být
velká legrace. Miluju šaty, ale
připouštím si, že by to měl
být pouze koníček.
Některé šaty, které jsou více
designově založené, vypadají
lépe na ženách s figurou jako
drátěné věšáky, protože
to je přirozenost designu.
Nebudu nosit takové šaty."

"Jsem hrozně vybíravá!
Mého agenta to štve."
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.