Updates

Alive

14. june 2013 at 10:36 | Amber
Oh yes, I am alive. I'm doing quite fine and although I probably won't return, it's been nice to have this blog and I plan on keeping it "frozen" at least for you to find anything you might need here. Help yourselves, bye. :)

Ano, jsem naživu. Mám se celkem dobře a přestože se už nejspíš nevrátím, bylo fajn vést si tenhle blog a mám v plánu nechat ho takto "u ledu" alespoň pro ty z vás, kteří by zde něco hledali, jak je libo. Pa. :)

Hi there, wolfie

30. january 2012 at 14:43 | Amber
Hey there :)
I'm kind of having a pause for some time. I have passed almost all the exams (yes, even the English phonetics!!) and now there is only one left, though a big one, next week. Wish me luck and see you soon! Your webmiss Amber
Ahojte lidi :)
Dávám si teď tak trochu oraz. Zvládla jsem skoro všechny zkoušky (ano, dokonce i anglickou fonetiku!!) a už mi zbývá jen jedna příští týden, přestože bude celkem těžká. Držte mi palce a brzy nashle! Vaše webmiss Amber

One done, one missed

11. january 2012 at 22:16 | Amber
Well... I have screwed up one exam (damn the English phonetics!) but passed another test (yahoo, welcome, British literature!). So what's the plan for the next few days? Studyyy! Enjoy the animations below, all of them feat. Once Upon a Time (and yes, you should give it a try).
No... posrala jsem jednu zkoušku (k čertu s anglickou fonetikou!), ale povedl se mi jiný test (jupí, vítej, britská literaturo!). Jaký je tedy plán na další dny? Učit seee! Užijte si animace s Once Upon a Time (a ano, měli byste mu dát šanci).

Currently:
... animations:


Honey, you have no idea...

6. january 2012 at 17:57 | Amber
My dearest one has the 21st birthday today :)
And since it's such a special day, I feel like giving some presents...
First, I love you, darling. So much. Happy birthday!
Second, for Annie: I hope you'll find something below quite familiar ;)
To everyone who cares: 4 animations feat. Hobbit (watch the trailer!) and Once Upon a Time (for more info click here).
Můj nejmilejší má dneska 21. narozeniny :) A jelikož jde o tak speciální den, mám náladu rozdávat dárky...
Zaprvé, miluji tě, lásko. Moc moc moc. Všechno nejlepší!
Zadruhé, pro Annie: doufám, že ti bude něco níže povědomé ;)
A pro všechny, kdo chtějí: 4 animace s Hobitem (sledujte trailer!) a Once Upon a Time (pro víc infa klikněte zde).

Currently:
... 1 layout/wallpaper remake:
... 1 normal wallpaper:
... animations:
Hobbit

Once Upon a Time

I can taste the ocean on your skin, that is where it all began

1. january 2012 at 15:38 | Amber

We All Go Back To Where We All Belong
(watch on the original video here)


The Rule of a Lady No.115- Your smile is the sexiest curve on your entire body.

25. december 2011 at 21:13 | Amber
Hello darlings!
How's your Christmas? As for me, I'm just fine, enjoying a day off :)
And how about the presents? Hope none of you got a mandrake! Here it's a laptop stand for my little baby, a long vase (can't wait to put some tulips in it soon!), a navy blue handbag, a coat, two lovely scarfs and nail polishes... you know, that kind of stuff. Oh, and from my boyfriend it's a hot black lace top and a necklace made of shells.
Ahojte mí milí.
Tak co vaše Vánoce? Pokud jde o mě, je mi fajn a užívám si den volna :)
A co dárky? Doufám, že nikdo z vás nedostal mandragoru! Já mám podpěru na notebook pro mé malé mimi, dlouhou vázu (už se těší, až do ní dám tulipány!), tmavě modrou tašku, kabát, dvě krásné šály a laky na nehty... však víte jak. Jo, a od přítele sexy černý krajkový top a náhrdelník z mušlí.

May it last (at least for few days)

23. december 2011 at 14:07 | Amber
Merry Christmas to all of you! Enjoy the lovely atmosphere, the snow (may it last at least for few days), your family and your dear ones, sweets and drinks, ofcourse ;)
Všem vám přeji veselé Vánoce! Užijte si tu krásnou atmosféru, sníh (nechť vydrží alespoň pár dní), rodinky a své milované, cukroví a samozřejmě také pití ;)

What do you want for Christmas?

20. december 2011 at 20:59 | Amber
What do you want for Christmas?
I personally hate this question, though many young girls dream of any occasion to let the world know, what they definitely need and can not live without. Well, I have a life. I have an amazing boyfriend. I have my family and friends. I have my school and a loose image of what I'd want to to with it all.
What should I want then? Snow? Ehm... how to say it nicely... There won't be any snow on Christmas, just like the last X years. Get over it. Autumn ends on the 22nd of December, which makes Christmas Eve one of the first days of winter. It's still autumn today, okay? Those of you, who still don't understand, should probably get a calendar.
If I could, I'd wish to get all the credits for this semester. That would be a nice present, right?
Almost as good as world peace! :D
Co chcete na Vánoce?
Osobně tuto otázku nesnáším, přestože mnoho mladých slečen sní o každé příležitosti sdělit světu, co rozhodně potřebují a bez čeho nemohou žít. No, mám život. Mám úžasného přítele. Mám rodinu a přátele. Mám svou školu a matnou představu toho, co jak naložit s životem.
Co bych tedy měla chtít? Sníh? Ehm... jak to říct slušně... Na Vánoce nebude sníh, stejně jako nebyl posledních X let. Překousněte to už. Podzim končí 22. prosince, čili Štědrý den je jedním z prvních zimních dnů. Dneska je ještě podzim, jasné? Ti z vás, kteří stále nechápou, ať si pořídí kalendář.
Kdybych mohla, tak bych si přála dostat všechny letošní kredity. To by byl hezký dárek, co? Skoro lepší než světový mír! :D

Current graphic:
... animations/moods
silly
/ trhlá
amazed
/ ohromená
you asshole!
/ ty hajzle!

Vánoční filmy - co ano a co ne

11. december 2011 at 14:12 | Amber
Letošní Vánoce se už kvapem blíží (podle reklam a obchodních výloh už tak od září) a s nimi také každoroční tradice sezení u televize, tlachání s příbuznými a cpaní se cukrovím. Pro někoho jsou ty filmy jen pozadím k hovoru, pro někoho jsou vánoční pohádky neodmyslitelnou součástí svátků. Ať tak či onak, pokud nechcete, aby vás mozek upadl do kómatu, vyhněte se plitkým průměrným americkým filmům s neznámými herci a Santou v laciném kostýmu. Samozřejmě, některé srdeční záležitosti dostávají výjimku ;)
Níže najdete seznam mých ANO a NE pro letošní svátky klidu. Rozhodně se podělte o své názory, komentáře a výtky, budu ráda! :)


Na co se zaměřit:
 • Láska nebeská (Love Actually) - Ještě mě neomrzela, zvlášť bonus na DVD s komentářem tvůrců filmu!
 • Tři oříšky pro Popelku - Nejspíš? Už jich mám celkem dost, ale proč ne... jako kulisa k rodinnému setkání nebo testování dárků...
 • Na hromnice o den více (Groundhog Day)
 • Jak se budí princezny - Moje nejoblíbenější pohádka, jelikož má 1) smysl pro humor, 2) reálnou výpravu bez divných kartonových maket, 3) skvělé herecké obsazení, 4) hezkou princeznu.
 • Střihoruký Edward (Edward Scissorhands) - Je to vánoční film? Není? Je kleptomanka Winona Ryder v paruce to, co chci hodinu a půl sledovat? Uvidíme...
 • Čokoláda (Chocolate) - Nemožné sledovat bez pořádné zásoby něčeho máčeného v čokoládě (což ale nebývá o Vánocích problém).
 • Pelíšky - Jediné, co mi na nich vadí, je Bolek Polívka.
 • Shrek
 • cokoli, kde hraje Meg Ryan
 • Alenka v Říši divů (Alice in Wonderland)
 • Příběh rytíře (A Knight's Tale)
 • všechny díly Harryho Pottera - Pokud možno naráz, což ale může být pro některé jedince příliš... :D
 • Zatímco jsi spal (While You Were Sleeping) - Sandra Bullock a skvělá scéna na ledě.
Co letos vynechat:
 • Sám doma (Home Alone) - Proč se dívat na kýčovitou smršť scén, kdy hloupý padouch padá na zem a rozmazlený fracek se směje?
 • Mrazík - Pryč s hloupou tradicí TV Nova!
 • Grinch (How The Grinch Stole Christmas) - Je to zelené, chlupaté a protivné. Taky vás to odpuzuje?
 • cokoli, kde vévodí postava Santa Clause jakožto zdroje dárků a štěstí!
 • cokoli, kde hraje Arnold Schwarzenegger
 • Smrtonosná past (Die Hard) - Kdo kdy určil, že tohle je typický vánoční film? Jsem sice pro akční snímky na svátky klidu, ale toto ne!
 • Deník Bridget Jonesové (Bridget Jones's Diary) - Cynismus je fajn, svéhlavost občas, ale ani dokonalý Colin Firth nezachrání věčně chybující nikotinovou starou pannu bez úrovně.
 • veškeré mejdany roku a televizní estrády, kde vystupují české "celebrity"

The Rule of a Lady No.183 - Before you assume, learn the facts. Before you judge, understand why. Before you hurt someone, feel. Before you speak, think.

28. november 2011 at 22:21 | Amber
Finally, after three weeks of a total grey, I saw the blue sky. And the sun. Surprisingly, they still exist. It bugs me that I cannot enjoy the lovely weather much because of school, but... that's the way life goes, right?
How are you doing? Studying? Relaxing? Watching a movie?
Oh, as for that - I've recently (okay, last week) found out that the Vampire Diaries will continue in January. What the...? I don't remember that from the last year, damn the TV producers.
In the last article, I implied that I don't go to the cinema much. I usually select the movies until I find out that none of them is worth the price and the noise. In addition, I cannot really watch a film with too many flashes in it, the quick changes of light are not too healthy for my brain ;)
This year, I've been to Harry Potter 3D (looking back, it was a mistake - I should have rather watched a 2D version) and One Day last week (amazing, I can truly recommend the movie!).
Po třech týdnech šedi jsem konečně zahlédla modré nebe. A slunce. Překvapivě stále existují. Štve mě, že si nemůžu užít to hezké počasí kvůli škole, ale... tak to životě bývá, že?
Jak se vám daří? Učíte se?
Odpočíváte?
Koukáte na film?
Ohledně toho - nedávno (tak jo, před týdnem) jsem zjistila, že Upíří deníky pokračují až v lednu. Co to sakra...? Nepamatuju si to z minulého roku, k čertu s TV producenty.
V posledním článku jsem naznačila, že nechodím moc často do kina. Většinou třídím filmy tak dlouho, dokud nezjistím, že ani jeden nestojí za ty peníze a hluk.Navíc se moc nemůžu dívat na film s příliš mnoha střihy, ty rychlé změti světel nejsou zrovna zdraví prospěšné mému mozečku ;)
Letos jsem byla na Harry Potterovi v 3D (zpětně vidím, že to byla chyba - měla jsem raději jít na 2D) a Jednom dni minulý týden (úžasné, můžu to upřímně doporučit!).


Current graphic:
... animations/moods:
weak point
/slabá stránka
pissed off
/naštvaný
romantic
/romantický

Baby I was born this way

20. november 2011 at 11:12 | Amber
My little baby is a bit tired.
No, I am not talking about a person. Actually, I meant my notebook (it's 10", that's why I call it 'my baby').
It's two and a half year old, which is quite an age for a notebook. Maybe a teenage - it starts to bitch about everything I ask it to do and loves watching movies instead of working on an essay.
Well, I decided to clean my darling. I've deleted all the annoying stuff and defragmented it (have you ever done that? It takes like... 4 hours? Too frustrating because there is no time index showing you how long it would take...).
Moje mrně je nějaké utahané.
Ne, nemyslím tím nějakou osobu. Vlastně mluvím o svém notebooku (má uhlopříčku 10", proto mu říkám mrně).
Už mu jsou dva a půl roku, což už je u notebooku nějaký ten věk. Možná puberta - začne vypyskovat ohledně čehokoli, co má dělat, a namísto esejí si raději pouští filmy.
Rozhodla jsem se tedy miláčka trochu vyčistit.Vymazala jsem všechna přebytečná data a defragmentovala ho (dělali jste to někdy? Trvá to snad... 4 hodiny? Navíc mě štvalo, že jsem neměla ukazatel času, abych věděla, jak dlouho to potrvá...).

And now something about the graphic.
There are few avatars created from my latest icon bases. Then, there is a banner (see below) and a wallpaper, both feat. Breaking Dawn. I'm not a fan and I'm not going to see it in the cinema, but Annie asked me to do some of these and since the movie has got a good promotion and plenty of photos, it was actually fun.
I've used a texture which looks like an old printed paper and few screen caps from the wedding scene. They are blurred on purpose, it just highlited the rough pattern and got such a dreamy effect. Hope you like it! :)
Teď pár slov ohledně grafiky.
Mám tu pár avatarů, vytvořených z nejnovější sady icon bases. Potom níže naleznete banner a wallpaper, obojí na motivy Rozbřesku. Nejsem fanynka a nechystám se na něj jít do kina, ale Annie mě požádala o něco na tohle téma a jelikož má ten film dost dobrou propagaci a spoustu fotek, byla to celkem zábava.
Použila jsem texturu, která vypadá jako kus starého potištěného papíru, a pár screen caps ze svatební scény. Fotky jsou rozmazané schválně, aby vynikl ten hrubý podklad a celý wallpaper získal takový snový vzhled. Snad se vám líbí! :)


Current art:
... avatars:
| | |
... wallpaper:

Missed me?

17. november 2011 at 9:16 | Amber
Hi there :) Missed me?
I'm sorry for being so long inactive but there has been so much work to do and I just couldn't stop and take a deep breath. You could call this place "Amber's Wasteland", huh?
But yes, I will try to update soon and yes, Ive got few graphic pieces for you, guys (including a set of icon bases, see the avatar above).
Ahojte :) Chyběla jsem vám?
Omlouvám se za svou dlouhou neaktivitu, ale měla jsem hodně práce a zkrátka jsem si nenašla čas na oddech.
Mohli byste tomu tady říkat "Ambeřina pustina", co? Ale pokusím se brzy něco přidat a ano, mám pro vás pár grafických věciček (včetně icon bases, viz avatar výše).

The Rule of a Lady No.62- “Anorexia is a disease. Not a fashion statement.” (-Sophia Bush)

19. october 2011 at 22:35 | Amber
Do you sometimes want to turn off the world? Yesterday, a teacher asked us what are we reading at the moment - except for the school stuff, of course. And I couldn't think of any title. How is it possible that my free time became so thin? Maybe it suffers from anorexia :D
So, what I've decided to do is to fix that. As if I had some extra time to sit down and read. Sad, isn't it? I study literature but I forget to read for fun. (Well, later on I remembered that I've started reading A Game of Thrones but got stuck somewhere in the 20th chapter; it's a PDF which makes it kind of difficult to enjoy)
Another teacher asked us to google the British Nobel Prize laureates (for literature). There were 11 of them, with one woman included. I knew the names but still realized there's a huge gap in my education. Again. The woman, Doris Lessing, is actually an interesting lady. She grew up in Africa and in most of her work describes the black vs. white issues (no, I'm not a rasist - African Americans don't mind being called 'black' and there's no shame in their skin's colour). I borrowed one of her books from the local library, plus one play by Harold Pinter. It feels good at least to try and do something for myself.
Chcete občas vypnout svět?
Včera se nás učitel ptal, co zrovna čteme - kromě věcí do školy, samozřejmě.A mě nenapadal jediný titul.
Odkdy můj volný čas tak zhubl? Možná trpí anorexií :D
Takže jsem se to rozhodla napravit. Jako kdybych snad měla nějaký čas navíc na to, abych si sedla a začetla se. Smutné, že? Studuji literaturu, ale zapomínám si číst pro vlastní potěšení. (Později jsem si vzpomněla, že jsem rozečetla Hru o trůny a zasekla jsem se kdesi u 20. kapitoly; je to PDFko, což kazí dojem z četby)
Jiná učitelka nám řekla, abychom si vyhledali britské laureáty Nobelovy ceny za literaturu. Je jich 11, z toho jedna žena. Ta jména jsem znala, ale i přesto jsem si uvědomila další mezeru ve svém vzdělání. Zase.Ta autorka, Doris Lessingová, je velmi zajímavá dáma. Vyrůstala v Africe a ve většině svých děl popisuje problémy černochů a bělochů (ne, nejsem rasistka - Afroameričanům nevadí být nazýváni "černí" a není důvod se stydět za jejich barvu kůže). Půjčila jsem si jednu z jejích knih, plus jednu hru od Harolda Pintera, z místní knihovny. Je to fajn pocit, alespoň se pokusit udělat něco pro sebe.
PS: The avatar at the top is from my icon bases set (http), the one below is from an older set (http), feat. The Lake House.
PS: Horní avatar je z mé sady icon bases (http), dolní z filmu Dům u jezera, ze starší sady bases (http).

Currently:
... avatar:

The Rule of a Lady No.97- You were born an original. Don’t become a copy.

12. october 2011 at 14:11 | Amber
Hey hey :)
I'm not really sure what to say. Just enjoy the avatars and the wallpaper. Roxanne asked me to create something with Harry Potter and I just loved this quote (Ron: 'All's fair in love and war, and this is a bit of both.')
Ahoj ahoj :)
Nejsem si moc jistá, co psát. Prostě si užijte avatary a wallpaper. Roxanne mě požádala o něco s Harry Potterem a já jsem si zamilovala tuhle hlášku (Ron: "V lásce a válce je vše dovoleno, a tohle je tak trochu obojí.")

Currently:
... avatars:
| | |
... wallpaper:

The Rule of a Lady No.14 - A real lady holds her head high, but never her nose.

4. october 2011 at 15:34 | Amber
And it never slows down.
Lately, it almost seems like this semester is an unstopable chain of exams. It's the 3rd week of school and I've already written 4 tests and had one presentation for my classmates (plus read hundreds of pages on many boring topics). Have I mentioned that I've also been ill? Yeah, a student has to manage many things in the shortest time sequence possible.
That's one of the reasons why my activity here goes down, and down, and down... but as I promised, I'll try to relax (besides studying and spending my time with my boyfriend).
There are some new bases (this time it's all about England!) which I'd like to publish soon :)
And in the meantime? Well, I'll take a walk, go for an early dinner, go to a seminar (Czech literature until 1945) and then study the Cyrillic alphabet (oh noes!). See ya!
A nikdy to nezpomalí.
Poslední dobou se mi zdá, že je tento semestr nekonečný řetězec zkoušení. Je teprve třetá týden školy a já už mám za sebou 4 písemky a jednu prezentaci před třídou (plus stovky nudných stran k přečtení). Zmínila jsem už, že jsem byla nemocná? Jo, studentka musí zvládnout mnoho věcí v co nejkratším časovém intervalu.
To je jeden z důvodů, proč má aktivita na blogu pomalu klesá níž a níž. Ale jak jsem slíbila, budu se snažit relaxovat (krom učení se a trávení volných chvil s přítelem).
Mám nějaké nové bases (tentokrát na téma Anglie!), které brzy zveřejním :) A mezitím? No, půjdu se projít, zajdu na brzkou večeři, pak na seminář (česká literatura do r. 1945) a naučím se cyrilici (né!). Tak zatím!

Currently:
... avatars:
| | | | | |

That awkward moment when someone catches you talking to yourself

21. september 2011 at 11:00 | Amber
Do you ever resolve to do something, change your habits or simply be a better person? People usually need some kind of a kick to do this, mostly it's a new year starting. New year, new thinking, new possibilities (I know, it's Hyundai's motto, whatever...).
We - as human beings - are not perfect. We're lazy, moody, coward. Or at least I am. As a Gemini, I'm naturally flegmatic (which means that most of the time, I don't give a damn) and lazy (I can talk myself out of anything that would be boring). That's also why I haven't written an article for so long. Should I quit? There were times when over 400 people per day visited my blog; now it is about 70, but that's not my point. I would continue blogging even with one single reader, just like I did when I started five years ago.
Well, here it is. I have signed up for the second grade at the university, I'm in a perfect relationship for more than a year, and autumn is already so close (the Starks would say 'Winter is coming', right?).
It's time for me to promise myself few things. Alright, let's do it:
Since today on, I will:
 • do my homework and assignment as soon as possible (checked: I've already started doing homework for Monday)
 • eat more vegetable (cause I actually don't mind it and I like broccoli) and drink more water/tea
 • go out jogging twice a week or just be somehow active (since this fall seems to be a cold one)
 • write down notes at school (done) and sort them out into files (really important!)
 • breath more
 • smile more
 • watch some good movies which I'm thinking about for a long time and haven't seen them yet
 • create more avatars and wallpapers and icon bases (because it's the best relaxation ever), join some challenges (it's fun)
Dáváte si někdy předsevzetí? Chcete změnit své zvyky nebo se prostě jen stát lepším člověkem? Lidi k něčemu podobnému většinou potřebují jakési nakopnutí, většinou začátek nového roku. Nový rok, nové myšlení, nové možnosti (já vím, že to je motto Hyundai, ale co už...).
Jakožto lidské bytosti nejsme dokonalí. Jsme líní, náladoví, zbabělí. Nebo alespoň já jsem. Jakožto Blíženec jsem od přírody flegmatická (což znamená, že je mi většinou všechno putna) a lenivá (umím sama sobě vymluvit cokoli, co zní nudně). Proto jsem taky nenapsala žádný článek. Měla bych skončit? Byly časy, kdy sem denně chodilo přes 400 lidí; teď je to kolem 70, ale o to tady nejde. Pokračovala bych i pro jednoho jediného čtenáře, stejně jako před pěti lety, kdy jsem začínala.
Tak tady to je. Jsem zapsaná do druhého ročníku na vysoké, už přes rok jsem v dokonalém vztahu, a podzim se blíží mílovými kroky (Starkovi my řekli "Zima přichází", že?) Je na čase, abych sama sobě také něco slíbila.
Odteď budu:
 • dělat domácí úkoly co nejdřív (v procesu: už jsem začala dělat na úkolu na pondělí)
 • jíst víc zeleniny (protože mi ani nijak nevadí a mám ráda brokolici) a pít více vody/čaje
 • jít si dvakrát týdně zaběhat nebo se nějak jinak hýbat (neb tento podzim bude asi studený)
 • zapisovat si poznámky ve škole (plním) a třídit je do složek (velmi důležité!)
 • víc dýchat
 • víc se usmívat
 • sledovat dobré filmy, na které už dlouho myslím, ale ještě jsem je neviděla
 • tvořit víc avatarů a wallpaperů a icon bases (protože je to ta nejlepší relaxace na světě), účastnit se soutěží (baví mě)

Currently:
... avatars:
|

Dear diary, it's me again... What do you mean, 'Who?!'

22. august 2011 at 15:01 | Amber
After a long time, I found my old diaries. Gosh, I knew why to lose them, honestly. It's such a crap! I'm not sure why I kept them at all but... perhaps to look back and laugh at my younger self. You know, it's good to remind yourself of what you were like back then... It's also interesting to read about teenage problems; a whole paragraph about who am I gonna sit with at school! :D
Po dlouhé době jsem objevila své staré deníky. Panečku, asi jsem věděla, proč je ztratit, vážně. Jsou to takové sračky! Nevím jistě, proč jsem si je vůbec nechávala, ale... možná, abych se podívala zpět a smála se svému mladšímu já. Víte, někdy je dobré připomenout si, jací jste kdysi byli... Navíc je zajímavé číst si o pubertálních problémech, třeba s kým budu sedět v lavici! :D

Current graphic:
... avatars:
| | | | | |
... wallpapers:
|

Avatars = my therapy

12. august 2011 at 13:59 | Amber
The title is right - creating avatars is actually relaxing. What's up lately? Well, I've spent a week with my boyfriend at his grandpa's cottage and it's been amazing :)Nadpis má pravdu - tvoření avatarů je opravdu odpočinkové. Co nového? Strávila jsem týden se svým přítelem na chatě u jeho dědy a bylo to super :)
I've also been shopping and bought a lovely pair of oxfords (surprisingly very similar to those on the avatar in the top of the article).
By the way, have you seen the last episode of True Blood? I don't want Jessica to die, beh. It's my favourite character and I enjoy the scenes with her and Bill as her 'good old daddy', hehe. Please, do not kill her!
Taky jsem byla nakupovat a koupila jsem si pár oxfordek (překvapivě velmi podobných těm na avataru výše).
Mimochodem, viděli jste nejnovější díl True Blood? Nechci, aby Jessica umřela, béé. Je mou oblíbenou postavou a hodně mě baví scény s ní a Billem jako jejím "starým hodným taťkou". Prosím, nezabíjejte ji!

Current graphic:

... avatars:
| | | | |
... wallpaper:

Rain for tears, tea for sun, avatars for art.

1. august 2011 at 14:53 | Amber
Hi guys :)
First thing: The weather is so horrible. This whole summer sucks.
Second: I finally tried to make the Yogi tea (or also called Masala chai). It's brilliant - not as good as in the teahouse but hey, it was my first try. If you'd like to give it a try yourself, read this.
Third: I'm not really sure about the design. I've started working on a new one, feat. True Blood. Well, I kind of failed and started another one, this time feat. Kirsten Dunst. But now there's this stupid new setting on blog.cz and I'm not in the right mood to change it again. Dammit, maybe I just need something simple, clear, minimalistic. Won't it be boring?
Fourth: Annie asked me to make some graphic feat. Harry Potter and I've gladly made her wish come true; it's been fun and I truly hope you enjoyed the last film (I most certainly did).
Bye, your Amber
Čau lidi :)
Zaprvé: Počasí je úplně strašné. Celé tohle léto je na pytel.
Zadruhé: Konečně jsem se pokusila uvařit Yogi čaj (taky známý jako Dáta Masala). Je skvělý - ne tak jako v čajovně, ale na druhou stranu to byl teprve první pokus. Pokud to chcete taky vyzkoušet, čtěte více zde.
Zatřetí: Nejsem si jistá, co s designem. Začala jsem pracovat na jednom s True Blood, který se ale jaksi nepovedl. Proto jsem se pustila do jiného, s Kirsten Dunst, ale teď změnili nastavování vzhledu na blog.cz a nemám chuť ho zase měnit. Sakra. Možná potřebuju něco jednoduchého, čistého, minimalistického. Nebude to ale nuda?
Začtvrté: Annie mě požádala o nějakou grafiku s Harry Potterem a já jí ráda vyhověla; byla to zábava a vážně doufám, že jste si poslední film užili (já docela určitě jo).
Mějte se, vaše Amber

Current graphic:
... avatars:
| | | | |
|
... banners:

Mood:

Reading:
A Song of Ice and Fire
Watching:
How I Met Your Mother (S02)
Playing:
Dominion

You smell like dinner

20. july 2011 at 10:06 | Amber
Hey, you.
Surprisingly, I am still here and I even made some avatars for you, guys. These are quite simple but I like them anyways; Kate Beckinsale on a bed (hehe, I would lie if I told you that I only like her hair), Maisie Williams as Arya in Game of Thrones (I loved the scenes of her taking the 'dancing' lessons), Emilia Clarke as Daenerys in Game of Thrones, Anna Paquin and Stephen Moyer, Anne Hathaway, and Anna Paquin once more (aint she lovely?).
Ahojte.
Překvapivě jsem stále mezi námi (vámi) a dokonce jsem pro vás vyrobila nějaké ty avatary. Jsou celkem jednoduché, ale i tak se mi líbí; Kate Beckinsale na posteli (hehe, lhala bych, kdybych řekla, že se mi na ní líbí jen vlasy), Maisie Williams jako Arya ve Hře o trůny (moc se mi líbily scény s lekcemi "tance"), Emilia Clarke jako Daenerys ve Hře o trůny, Anna Paquin a Stephen Moyer, Anne Hathaway a znovu Anna Paquin (no není krásná?).

Current graphic:
... avatars:
||||
Mood:
creative

Watching:
True Blood (season 4)
Reading:
A Song of Ice and Fire
by George R.R. Martin
 
 

Advertisement