Updates

Nothing else matters

13. july 2011 at 20:10 | Amber
Yesterday was a bad day, today was fine. And tomorrow? We'll see, I guess.
My boyfriend is still in hospital and frankly, I almost haven't recognized him yesterday. He's in another city cause the local hospital isn't specialized enough :/
But, they say it's better now. I'm gonna visit him again and hope we'll be together soon. Dammit, this sucks. We are supposed to be together for the whole summer, weren't we? After a year of a weekend-based relationship, it would be fair.
We'll see tomorrow.
Včerejšek byl na nic, dnešek ušel. A zítřek? Uvidíme, řekla bych.
Můj přítel je stále v nemocnici a upřímně jsem ho včera skoro nepoznala. Je v jiném městě, protože místní nemocnice není dost zaměřená :/
Ale říkají, že je mu líp. Zítra ho znovu navštívím a doufám, že budeme brzy spolu. I tak to je ale na nic. Máme spolu přece strávit celé léto, ne? Po roce "víkendového" vztahu by to bylo fér.
Zítra se uvidí.

Mixed emotions (a coctail of emotions)

11. july 2011 at 23:10 | Amber
Geez people, don't do this to me...
It's kinda strange to just browse sites, find a nice blog about graphic (which - I swear - was unknown to me until this very moment) and suddenly see my name among it's favourite sites! o_O
I mean, that is fuckin' awesome! It happens from time to time but always makes me wonder... how is it that those cool people know AND have ever seen AND maybe actually like my blog?? I probably won't find out, it's one of the world's mysteries. But PLEASE, guys, comment! How else should I know that you have been here? I usually joke about my ratings and claim that there are some three people who come to see what's new in here (and are mostly disappointed), not more.
I shall have a list of these surprise-fans, just to make me smile when looking at it, hehe.

What's new, huh? Are you enjoying the summer time? I do, though my boyfriend is sick right now and he's staying in hospital. Let's hope he'll be fine soon, I'm going to visit him tomorrow :)

Hmm, what else... Oh, yeah, I have watched the whole season of Game of Thrones and it's fantastic! The series totally filled the gap cause I love fantasy done this way. And it's from HBO's production, same as True Blood (yahoo, season 4 is finally on!!!).

And I've bought myself brand new sunglasses today, the Johnny-Depp-like ones ;)
See here: http.

Bože lidi, tohle mi nedělejte...
Je to jaksi divné, brouzdat po netu, narazit na hezký blog o grafice (který jsem dosud - přísahám - ještě neviděla) a najednou najít své jméno mezi oblíbenými stránkami! O_o
Teda, chci říct, že to je sakra skvělé! Stává se to jen čas od času, ale netí mě to se zamyslet, jakto, že ti super lidi znají A někdy viděli A třeba i mají rádi můj blog?? Asi to nezjistím, je to jedna ze záhad světa. Ale PROSÍM, lidi, komentujte! Jak jinak se dozvím, že jste tady byli? Často si dělám srandu ze své návštěvnosti a říkám, že se sem chodí tři lidi mrknout, jestli je něco nového (a obvykle jsou zklamáni), ne víc. Musím si pořídit seznam těchhle překvapivých fandů, čistě pro potěšení, hehe.

A co jinak? Užíváte si léto?
Já docela ano, ale příteli teď není moc dobře a je na pár dní v nemocnici. Snad mu bude brzy fajn, zítra ho pojedu navštívit :)

Hmm, co dál... Jo, shlédla jsem celou sérii Hry o trůny a je to úžasné!
Ten seriál doslova zaplnil prázdnou mezeru, protože fantasy natočené tímhle středověkým způsobem miluju.
A je to z produkce HBO, stejně jako True Blood (jupí, konečně vysílají 4. řadu!!!).

Dneska jsem si koupila nové sluneční brýle, takové ty alá Johnny Depp ;)
Viz zde: http.
As for the graphic, there are two wallpapers, some avatars feat. Game of Thrones, one feat. True Blood cast and the last one... well, that's a cupcake. It's pink. Take it or leave it ;)Z grafiky přibyly dva wallpapery, nějaké avatary s Hrou o trůny, jeden s herci z True Blood a jeden s... no, s dortíkem. Je růžový. Berte nebo nechte být ;)

Current graphic:
... avatars:
||
... wallpapers:
|

One year since the day...

27. june 2011 at 22:54 | Amber | In love
It's a year now. One year since our first kiss, one year since we've become one being. We've overcome good times and bad times, too. He is still perfect and I love him. Tomorrow is going to be a nice day ;)Už je to rok. Rok od našeho prvního polibku, rok ode dne, kdy jsme se stali jednou bytostí. Překonali jsme dobré i zlé časy. Stále je dokonalý a já ho miluji. Vypadá to, že zítřek bude fajn ;)

You may not call me Sugar

19. june 2011 at 17:23 | Amber
Hi darlings :-)
I am the worst blogger ever but actually you already know that, right? There are still three exams to be done but at least I know that I've passed English phonetics and I can don't have to leave school :)
Oh, and I am twenty since Friday! :D Not a teenager, never more! :D
My boyfriend invited me for a dinner and we've had a beautiful evening. As for the presents, I got a mouse and ear phones (both black and white, both elegant and lovely), a salmon top, a silver necklace, an adorable scarf, a red red rose, a lot of chocolate and two books (DrD - the roleplaying game I've mentioned before).


EDIT (JUNE 19):
The speed of the last days would drive one mad. I haven't passed the 19th literature exam - but! - surprisingly I have passed English (a credit test) and Czech (a written exam) phonetics! I have just found out while preparing for the retake of the first exam and one more test. I can't wait for the holiday and this time - unlike the last year after the graduation - it will be a well-earned and deserved rest! Whatever happens, I will enjoy the last day in June and I will feel just fine ;)
There is no time for blogging, though I'd like to keep it updated, I really would! There is a half-made design ready in my computer but you'll have to wait for it some more... plus some icon bases, a wallpaper, and such... I'd love to add some more resources and move AW. Until then, wish me good luck - I've got two retakes on Tuesday and Thursday and this time it has to be "pass"! :)
Ahoj miláčci :-)
Jsem ta nejhorší blogerka v historii, ale to už dávno víte, ne? Stále mi zbývají tři zkoušky, ale aspoň vím, že jsem dala anglickou fonetiku a nebudu muset nechat školy :)
Jo, a od pátku je mi dvacet! :D Už nikdy nemusím být náctiletá! :D
Přítel mě pozval na večeři a užili jsme si krásný večer. Co se dárků týče, dostala jsem myš a sluchátka (obojí černobílé, obojí elegantní a rozkošné), lososové tílko, stříbrný řetízek, krásný šátek, rudě rudou růži, hodně čokolády a dvě knížky (Dračí doupě plus - ta RPG hra, kterou jsem zmínila minule).


EDITOVÁNO (19. ČERVNA):
Z tempa posledních dní by se člověk zbláznil. Zkouška z literatury 19. století se nepovedla, překvapivě se mi ale povedla jak anglická (zápočet), tak i česká (zkouška) fonetika! Zjistila jsem to před chvílí během učení se na opravku té ústní zkoušky a jednoho testu. Nemůžu se dočkat volna, na rozdíl od minulých pomaturitních prázdnin budou tyto vskutku zasloužené a vydřené! A i kdyby trakaře padaly, tak poslední červnový den si vychutnám s dobrým pocitem ;)
Na blog prostě není čas, přestože chuť by byla, a to velká! Mám napůl připravený nový design, na který si bohužel počkáte. Taky tady kdesi rejdí pár výtvorů... icon bases, wallpaper, možná další, už nevím... ráda bych pro vás časem přidala víc grafických zdrojů a posunula AW zase maličko jiným směrem... Do té doby mi držte palce, v úterý a ve čtvrtek mám zkoušení a tentokrát se to musí povést! :)

Current graphic:
... banners:
+

Love thy neighbour

3. june 2011 at 16:51 | Amber
You know, living in a flat takes away one's freedom. Or at least a bit of it. You can't watch TV or listen to your favourite song, you can't have a nice Sunday argument about your room being not-clean-enough, you can't reconstruct anything without being sorry for it, you can't even talk loudly. Your neighbours know everything sooner than your friends. You never use the nice sunny balcony for sunbathing. You can't jump, kick walls (they would fall into pieces) or say nasty words out loud.
Trust me. Our neighbours (a young couple with two lovely pre-school daughters) love caraoke and their taste of music is simply horrible. It drives me crazy and I wonder why they don't obey the rules. What about your neighbours? Are they irritating? Do you feel like killing them from time to time? Do you like them, visit them every week and bake cookies together? Or are you one of those lucky people who live in the middle of nowhere? :-)
Jak asi víte, bydlení v bytě člověku ubírá na svobodě. Nebo alespoň trochu. Nesmíte nahlas sledovat televizi, poslouchat hudbu, hádat se v neděli o tom, jestli je váš pokoj dostatečně uklizený, nesmíte nic opravovat bez toho, aniž byste se cítili provinile, nesmíte mluvit nahlas. Sousedé vědí všechno dřív, než vaši přátelé. Nikdy se nechodíte opalovat na váš krásný slunečný balkon. Nesmíte skákat, kopat do zdí (rozpadly by se) ani nahlas sprostě nadávat.
Věřte mi. Naši sousedi (mladý pár s dvěmi dcerami v předškolním věku) milují karaoke a jejich hudební vkus je strašlivý. Šílím z nich a občas se divím, proč nedodržují má pravidla. A co vaši sousedé? Štvou vás? Máte čas od času náladu je zabít? Nebo je máte rádi, týdně se vzájemně navštěvujete a společně pečete sušenky? Či snad patříte mezi ty šťastlivce, kteří žijí sami uprostřed ničeho? :-)
PS: I'm preparing a new set of icon bases feat. Pretty Little Liars (see the avatars below, these are made from the bases), they'll appear here soon!PS: Právě připravuju novou sadu icon bases s Pretty Little Liars (viz avatary níže, vyrobila jsem je z těch bases), brzo se tady objeví!


Current graphic:
... avatars:
||

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation

24. may 2011 at 23:02 | Amber
Dammit, I'm too tired for studying but I wanted to write an article... so here it goes ;-)
Everything is rushing so fast around me and I'd like to stop it for a while; just freeze the whole second into few minutes, take a deep breath and keep on going. But yet, there are no pauses in our lifes, only the definite one...
I'm going to sit a credit test from phonetics tomorrow (and I don't really like the subject, it is all about biology and physics...), have watched the whole season of Pretty Little Liars (some time ago but I've never mentioned it, have I? Anyways, it's fun and lovely.), I'm looking forward to watch the next season of True Blood (and luckily, it begins after my exams are all done so it won't disturb me from studying now) and I've fallen in love with DrD.
Do you know what DrD means? Actually, it is a RPG. Hehe, and what's RPG then, right? :D
Well... DrD (originally "Dračí doupě", meaning something like "Dragon's den") is a game. It's a kind of a board game and it belongs to the fantasy genre. RPG means role playing games.
And that's it :-) Sorry for the brief explanation but the game is available in Czech only...
My boyfriend explained the whole system to me and now I really regret that I haven't known about the game earlier. But it's never too late, I guess. We'd like to form a group of players but don't know many from the vicinity... If you know some who like in North Moravia, please, let me know! ;-)
Zatraceně, na učení jsem příliš utahaná, ale chtěla jsem ještě napsat článek... takže tady je ;-)
Vše se kolem mě řítí tak rychle a já bych si přála na chvíli zastavit; zmrazit sekundu na pár minut, zhluboka se nadechnout a pokračovat dál. Jenže v životě žádné přestávky nejsou, jen ta konečná...
Zítra jdu napsat zápočtovou písemku z fonetiky (kterou opravdu nemám moc v lásce, je to samá biola a fyzika...), shlédla jsem 1. sérii Malých krásných lhářek (už dřív, ale asi jsem to nezmínila, že? Každopádně je to sranda a je to rozkošné.), těším se na 4. sérii True Blood (naštěstí začne až poté, co splním všechny zkoušky, takže mě nebude vyrušovat ve studiu) a zamilovala jsem se do DrD.
Víte, co DrD znamená? No, je to RPG. A teď, co je to to RPG? :D
No... DrD (čili Dračí doupě) je hra. Něco jako stolní hra a patří do fantasy žánru. RPG znamená "role playing games" (tj. hry na hrdiny). A to je vše :-) Pro představu viz tento článek.
Můj přítel mi vysvětlil celý herní systém a teď dost lituji, že jsem tu hru neznala už dříve. Ale nikdy asi není pozdě. Rádi bychom vytvořili družinu hráčů, ale v nejbližším okolí žádné neznáme... Pokud znáte někoho ze severní Moravy, ozvěte se! ;-)

Huh... and something trivial at the end. I've bought a new dress. Actually two new dresses, but the point is, that one of them is that kind of a maxi dress, reaching all the way down to my toes. It's stunning! And the second one is a lovely little white dress with rose pattern in an apricot colour.

No... a něco banálního nakonec. Koupila jsem si nové šaty. Vlastně dvoje, ale o to nejde. Ty první jsou pravé maxi šaty, sahající až na palce u nohou, a vypadají ohromně! A ty druhé jsou roztomilé malé bílé šaty s meruňkově zbarveným potiskem růží.

Iz it ə craim?

22. may 2011 at 13:35 | Amber
Oh no, do not worry, I haven't gone mad! :) I am just preparing for my credit test in phonetics. As usual, I'm busy and I will be busy during May and June because of the exams. It is so unfair that I chose philosophical faculty and only then found out that it means a long exam period. But anyway, there was a discussion about English blogs at www.blog.blog.cz and I would like to hear your opinions on this issue. Do you prefer Czech-written blogs? Do you read some English-written blogs? I do not mean only those at blog.cz, but any English blogs or sites. Do you use English in your daily life? Do you read books or watch films in English (with subtitles)?

Many bloggers say that having one's blog in English is just a pose and it's pointless. Do you agree? I know that it bothers some of you who visit Amber's World frequently. But let me say that I am not a stupid teenage girl who wants to look 'cool' and can't even produce a well-formed sentence without any mistake.

The author of the article claims that one should be capable of using English... and yet, have you ever noticed how are the dates at any English blog written?? It's 22. may 2011. Pure nonsense! There are many ways of writing a date but this one is really out of this world.
The proper ways are:
20 April
20th April
April 20
April 20th
the twentieth of April
December 15th, 1993
20/4/92
20.4.92
+ in American English (months go first):
4/20/92
4.20.92

Not too difficult, huh? And they dare to say that blog.cz is actually a translation of an English version! Well, go and figure yourself, who is capable of having an English blog...
Is it a crime to like a foreign language and culture? I suppose it should be okay, but... ;-)
Ale ne, nebojte se, nezbláznila jsem se! :) Jen se připravuju na zápočtový test z fonetiky. Jako obvykle jsem zaneprázdněná a takto to zůstane po zbytek května i dubna kvůli zkouškám. Je dost nefér, že jsem si zvolila filozofickou fakultu a až poté zjistila, že to obnáší dlouhé zkouškové období. Nu což... na blog.blog.cz se objevila diskuze o anglicky psaných blozích a já bych ráda slyšela vaše názory na toto téma. Upřednostňujete česky psané blogy? Čtete nějaké anglicky psané blogy? Nemyslím jen ty na blog.cz, ale jakékoli anglicky psané blogy a stránky. Používáte angličtinu ve svém každodenním životě? Čtete knihy nebo sledujete filmy v anglickém znění (s titulky)?

Spousta blogerů tvrdí, že mít blog anglicky je jen póza a nemá to smysl. Souhlasíte? Je mi jasné, že některé z vás, kteří navštěvují Amber's World pravidelně, to trochu štve. Ale dovolte mi říct, že nejsem žádná hloupá pubertální dívčina, která jen chce vypadat hustě a přitom neumí stvořit správnou větu bez jediné chyby.

Autor článku píše, že by měl takový člověk být schopen používat angličtinu... ale; všimli jste si, jak jsou u anglických blogů zapisována data?? Je to 22. may 2011. Úplný nesmysl! Existuje mnoho možných způsobů zápisu, ale tenhle já vážně zcela mimo mísu.
Správně jsou:
20 April
20th April
April 20
April 20th
the twentieth of April
December 15th, 1993
20/4/92
20.4.92
+ v americké angličtině (měsíce před dny):
4/20/92
4.20.92

Nijak zvlášť složité, co? A to si dovolují tvrdit, že blog.cz je překladem anglické verze! No, sami uvažte, kdo je a kdo není schopen mít anglicky psaný blog...
Je to snad zločin, mít rád cizí jazyk a kulturu? Řekla bych, že by to mělo být v pořádku, ale... ;-)

Still alive... and messy

10. may 2011 at 10:39 | Amber
Hey :-)
Long time no see, huh? I am sorry but it seems that every teacher wants me to deliver a homework, an essay, a paper... and the credit week started yesterday, which means... yes, testing, testing, testing. I just got stuck in the middle of an article which I should write an essay on. Oh my, it is so boring! I mean it. I've almost fallen asleep several times as far. And after 18 pages it's getting worse and worse...
I've got a nice violet free design for you guys, just give me some time to upload it here and wish me luck ;-) Hope not to go mad by the end of this messy week... Bye! :-)
Ahojky :-)
Dlouho tu nic nebylo, co? Moc mě to mrzí, ale všichni učitelé po mě najednou chtějí odevzdat nějaký úkol, esej nebo referát... a včera mi začal zápočtový týden, což znamená spoustu testování, písemkování a dohánění. Právě jsem se zasekla uprostřed stati, o které mám napsat esej. Je to taaková nuda! Vážně. Několikrát jsem už skoro usnula. A po 18 stranách se to stále jen zhoršuje...
Mám tady pro vás hezký fialový design, jen mi dejte čas na zveřejnění a držte mi palce ;-) Snad se do konce týdne nezblázním... Čaute :-)

Current graphic:
... banner:

And now I'm done

19. april 2011 at 11:18 | Amber
Well... I don't really know what to say because I always feel like writing something and then I end up staring at the screen and being empty. Anyways, I've got a reading week, which is a mysterious time of not going to school (but nobody knows why). I deeply hope that it wasn't any stupid joke and the reading week is an official thing but... who knows?

You may say that it's irony but guess what: there is a phonetic seminar on Tuesday in my timetable since 10 AM to 12 AM. It's Tuesday today. Oh yes, you are getting the idea of what I've been doing in the last two hours. Phonetics. And let me tell you that I hate phonetics. This is what happens when you're a student and you've got a "free" week. Luckily, there is nothing interesting on TV anyways for like... the last 4 years.

Not watching TV makes my daily life happier (or I tend to think so). On the other hand, it turns me into a total jerk when it comes to advertisements. Once a week, at the weekend, I just sit down on the floor (ignoring the existence of the cauch behind my back) and watch TV like a hypnotized baby, laughing at ads which are probably quite old because nobody except me laughs anymore. What a loser I am! Reading phonetics in the morning and laughing at stupid ads once a week.

Yesterday, I've decided to do something smart. I turned on CNN and watched the news. Spoken English is refreshing plus it's more interesting than Czech news. However it was a bit annoying for my family so after 15 minutes I turned it off. Education sucks.

There are some new avatars below. The four with a lace have been just made, all of them in few minutes... just playing with the pictures and trying to find one which would fit in. And the last one is older, sort of responding to the 17th episode of the Vampire Diaries where Isobel died. The scene was meant to be dramatical but I simply thought: Finally! :D

Hm... I've told you that I don't know what to write about but suddenly it looks like I still have something to say from time to time. Fine :) Enjoy your Tuesday and don't worry about being empty.
No... vlastně ani nevím, co psát, protože mám vždycky náladu něco napsat, a pak stejně skončím u zírání na obrazovku s pocitem prázdnoty. Každopádně mám teď čtecí týden, což je jakési záhadné období nechození do školy (nikdo nezná důvod). Fakt doufám, že to nebyl nějaký hloupý žert a že čtecí týden je oficiální, ale... kdo ví?

Můžete si myslet, že to je až ironie, ale hádejte co: v úterý ráno mívám podle rozvrhu seminář z fonetiky od 10 do 12 hodin. Dneska je úterý. A ano, už vám dochází, co jsem dělala poslední dvě hodiny. Fonetiku. Dovolím si tvrdit, že fonetiku nesnáším. Tohle se stane, když jste student a dostanete týden "volna". Naštěstí v televizi nedávají nic zajímavého... poslední čtyři roky.

Můj každodenní život je bez televize o dost veselejší (nebo si to aspoň tvrdím). Na druhou stranu to ze mě dělá ignoranta, pokud jde o reklamy. Jednou týdně si o víkendu sednu na podlahu (ignoruju existenci sedačky za mými zády), zírám na telku jako hypnotizované děcko a směju se reklamám, které už musí být asi hodně ohrané, protože nikdo další se jim už nesměje. Jsem pravý loser. Po ránu si čtu fonetiku a jednou do týdne se chechtám blbým reklamám.

Včera jsem se rozhodla dělat něco chytrého. Zapla jsem si CNN a sledovala zprávy. Slyšet mluvenou angličtinu je osvěžující a navíc zajímavější než české zpravodajství. Bohužel to poněkud rušilo mou rodinku, takže jsem to po 15 minutách zase vypla. Vzdělání je na nic.

Níže najdete pár nových avatarů. Ty čtyři se stužkou právě vznikly během pár minut... jen jsem si tak pohrávala s obrázky a hledala jeden vhodný. Poslední avatar je starší, vyrobila jsem ho jako odpověď po shlédnutí 17. dílu The Vampire Diaries, když zemřela postava Isobel. Ta scéna měla být asi dramatická, ale mě jen napadlo: Konečně! :D

Hm... řekla jsem, že nevím, o čem psát, ale najednou se zdá, že přeci jen čas od času mám o čem mluvit. Fajn :)
Užijte si úterek a nebojte se pocitu, že jste prázdní.

Currently:
... avatars:
|||

To be a student

14. april 2011 at 9:19 | Amber
What happens when you're a student...Pokud jste student, tak...
 • when jogging, you always carry keys, a cell phone and a pepper spray with you
 • you never sleep
 • you spend too much time in the library; you even have your "own" desk there and get angry when someone else is there
 • lunch that costs 40 crowns (1.8 €) seems to be too expensive, it usually is around 28 crowns (1.2 €)
 • on the pther hand, after a rough day, you buy a coffee for 30 crowns (1.4 €) and you feel totally happy
 • sometimes you find out that you have nothing to make breakfast of (you find out in the morning)
 • after few months you don't unpack your stuff (you're leaving in four days again, anyways...)
 • you spend 12 hours a day at school (at least once a week), therefore it is already dark outside when you're on your way home (pepper spray in your hand)
 • from time to time you appreciate the secondary school's rule about changing shoes; especially when the weather is hot and you've got some heavy shoes on
 • you look forward to have a normal shower at home
 • you have a big round cup for tea
 • you eventually stop eating bread and meat (well... this works for me)
 • když si jdete navečer zaběhat, berete si s sebou klíče, mobil a pepřový sprej
 • prakticky nikdy nespíte
 • trávíte až příliš mnoho času v knihovně; tak moc, že tam máte vyhlídnutý "svůj" stůl a když u něj sedí někdo jiný, rozladí vás to
 • oběd za 40 kč se vám zdá moc drahý, protože většinou míváte v menze oběd za 28 kč
 • na druhou stranu si pak po bídném dni koupíte dokonalou kávu za cca 30 kč a máte pocit naprosté spokojenosti
 • občas zjistíte, že nemáte co snídat (samozřejmě to zjistíte až ráno)
 • po pár měsících rezignujete na vybalování věcí z tašky - za 4 dny přece odjíždíte, tak nač to vůbec řešit...
 • trávíte ve škole i víc než 12 hodin za den (aspoň 1x týdně), díky čemuž jedete ze školy za tmy (a s pepřákem v ruce)
 • občas v duchu oceníte středoškolský systém přezouvání se; zvláště naléhavé v kombinaci parných dnů a uzavřené obuvi
 • bytostně se těšíte domů na normální sprchu
 • pořídíte si velký kotlíkový hrnek na pití čaje
 • přestáváte jíst pečivo a maso (pravděpodobně jenom můj případ)

Dating Harry Potter, using lipsticks and waiting for the rain (so I could dance in it?)

9. april 2011 at 17:39 | Amber
Ahojte kluci a děvčata :)
Právě teď bych měla pracovat na referátu do semináře české literatury 19. století, ale asi jsem příliš hloupá (a unavená).
Na druhou stranu nelze říct, že jsem líná, protože jsem dneska stačila uklidit byt, umýt prádlo, postarat se o prádlo, nakoupit jídlo (abychom během příštích 24 hodin nepadli hladem), vysát koberce, umýt okno v mém pokoji,...
A ano, říkám vám to čistě proto, abych ulevila svému svědomí za to, že nepracuju na tom referátu. Ale mám za sebou těžký týden se čtyřmi vydřenými A-čky.
Další důležitá věc je, že moje maminka má zítra narozeniny. Samozřejmě vám neprozradím, kolikáté (od jistého roku v životě ženy volíme tvrzení, že je jí 20 - opět :D). Tak teda všechno nejlepší (přestože si tohle asi sotva přečteš, což mě na tobě velmi těší :D).
Před pár dny jsem četla na netu článek. Autor (muž) si asi myslel, že je velká škoda, že ženy nepoužívají rtěnky. Popravdě napsal něco v tom smyslu, že rtěnku má nosit každá dáma a že to je šíleně sexy. Spousta žen a dívek argumentovala proti tím, že mají raději balzámy a lesky na rty. Hm... snažila jsem se spočítat počet mých rtěnek: celkem 3 - jedna prudce červená, taková ta, která evokuje krev nebo jahody; růžovo-kaštanová, jemná jako hedvání, a poslední s názvem "Třpytící se anděl" je světle lososová s drobným třpytem. Ale jasně, lesky používám častěji. A co vy? Rtěnka/lesk/balzám/nic?? Komentujte, prosím! :)
A poslední vtipný poznatek: Moje spolubydlící mi řekla, že nedávno zahlédla kluka, který vypadal skoro stejně jako můj přítel. samozřejmě to nebyl on, ale tvrdila mi, že mu byl moc podobný. Pak druhý spolubydlící protestoval, že ten kluk vypadal víc jako ten herec z Harryho Pottera, Daniel Radcliffe. Najednou se oba shodli, že můj přítel vypadá jako Radcliffe (jen je mnohem hezčí!). Život je praštěný - chodím s Harry Potterem a ani o tom nevím :D
PS: nejvtipnější na tom je, že jsem se ptala přítele a ten jen pokrčil rameny a řekl, že mu to už řeklo hodně lidí.
Hey boys and girls :)
By now, I should have been working on presentation for the Czech 19th century's literature course but I am probably too stupid (and tired).
On the other hand, you can't say that I'm lazy since I have cleaned the place, done the washing up, took care of the laundering, bought some food (so we won't die in the next 24 hours from hunger), hoovered the carpets, cleaned the window in my room,...
And yes, I am telling you all this stuff just do make myself feel a bit less guilty for not working on the school task yet. But hey, it's been a hard week and I've already got four As ;)
The other thing is that it's my mum's birthday tomorrow. Ofcourse I am not going to tell you how old she is (because since a certain year in a woman's life, it is better to keep saying that she is 20 - again). Anyways, happy b-day, mum (though you probably won't read the article, which is the reason why I like you so much :D).
Few days ago, I've read an article. The author (a man) thought that it is a shame that women do not use lipstick much. He actually wrote that lipstick should be used by every lady and that it's extremely sexy. Many women and girls argued, saying that they prefer a lip-salve or a gloss. Hm... I've tried to count the number of my lipsticks: there are all together 3 - a rich red one, the kind of red which reminds you of blood or strawberries; a maroon one, which is as soft as silk, and the last one (a gift from my sister), is called 'Sparkling Angel' and it's light salmon with tiny sparkles. But of course, I use glosses more frequently. What about you? Lipstick/gloss/lip-salve/nothing?? Comment, please! :)
And the last point, quite a funny one: My roommate told me that she's seen a guy who looked almost exactly as my boyfriend. Ofcourse it wasn't him, but she claimed that the guy was very similar to him. Then my other roommate said that the guy was more like the actor from Harry Potter, Daniel Radcliffe. Suddenly, they both agreed that my boyfriend looks like Radcliffe (but much nicer, that's for sure!). Life's crazy - I am dating Harry Potter without knowing it :D
PS: the most hilarious fact is that when I've asked my boyfriend about it, he just shruggled and said that many people told him that, too.

Currently:
... avatars:
||
... cell phone screensaver:
Mood:
romantic

Watching:
True Blood (s01e09)
The Vampire Diaries (s02e17)
Drinking:
banana coctail

All Fool's Day is gone

4. april 2011 at 22:48 | Amber
Vrrr...!
Člověk by řekl, že když už je Apríl za námi, tak mám od blbých vtipů klid aspoň na rok, ale asi toho není konce. Jakto, že někteří z vás nevidí menu blogu? Totiž, čistě z ironie jsem k němu přidala velký zelený nápis "MENU"!
A kde že je Toplist statistika? No ano, dole na konci stránky v zápatí. Jak nečekané!
Do#@*§+ím!
Každopádně mě to po celém dni stráveném ve škole (od 9 ráno do 8 večer - zlo!) prostě rozladí...
Možná vás překvapí, že jsem vážně vyrobila nějakou tu grafiku (jupí! :D); wallpaper s Vamýrskou akademií. Knížky jsem nečetla, ale na internetu jsem o tom našla nějaké informace a řekla jsem si, že je to dobré téma wallpaperu. Tak tady je: Orlando Bloom jako Dimitri (vím, že neodpovídá obvyklé představě D., ale na téhle fotce docela sedne, jen je starší...) a Megan Fox jako Rose (na mnoha fórech se probíralo, jestli by ji měla nebo neměla hrát... řekla bych, že Megan je jednou z několika, které se na to hodí).
Pak tři avatary: sladký s Natalií Portman, teple zlatý s Domem u jezera a poslední s mou novou akcí do Photoshopu.
Dále ještě více spořičů monitoru (pro mobilní telefony); snad se vám budou líbit a použijete je ;-)
Argh...!
One would say that since April 1 is already gone, bad jokes should be left for another year. But no, it is still not over. How it comes that you guys cannot see the menu? I mean, ironically, I even put there the green label saying "MENU"!
And, where is the Toplist table? Right, it is down there at the end of the site. What a surprise!
Argh#!*§h!+muahhh!
Well, anyways, it just upsets me reading such things after a whole day spent at school (9 AM to 8 PM? evil!)...
You might be surprised, but I actually made few new arts (yahoo! :D); a wallpaper feat. Vampire Academy. I haven't read the books but I have found some information about it on the internet and just thought it would be a good theme for a wallpaper. So, here it is: Dimitri as Orlando Bloom (I know that he is not the typical Dimitri, but he looks like D. there... just older) and Rose as Megan Fox (I have seen many forums discussing whether she is/isnt the proper actress for this role... I'd say that she is one of few people who could do it).
Then there are three avatars; a sweet one feat. Natalia Portman, a gold warm one feat. The Lake House, and the last one showing my last Photoshop action.
And even more screensavers (made for cell phones); hope you'll like them, or even use them ;-)

Current graphic:
... wallpaper:
... avatars:
||
... cell phone screensavers:
|
|
Mood:
argument

Watching:
True Blood (s01e5)
Listening to:
R.E.M.: Man on the Moon

It hurts so good (again)

25. march 2011 at 16:44 | Amber
Čau děcka, jak se vede? :)
Doufám, že se máte všichni dobře a užíváte si jarního počasí! Už se nemůžu dočkat těch dlouhých letních dnů a lehčíh oblečení...
Jo a vypadá to, že asi pojedu na Festival Fantasie, jeden z největších podobného typu v České republice. Přítel se mě zeptal, jestli bych s ním v červenci jela, a já bych moc ráda, tak uvidíme... :) :)
Mimochodem, zrovna jsem začala znovu sledovat od začátku True Blood - od prvního dílu, abych si připoměla minulé série... už se nemůžu dočkat té čtvrté!!
Hi kids, how's life? :)
I hope that you are all good and enjoying the spring weather! I am so looking forward to the long sunny days and thinner clothes...
Oh, and it seems that I am going on a fantasy festival this summer! It is one of the biggest festivals of this kind in the Czech Republic and my boyfriend asked me to go there with him this July :) :)
Well, we'll see but I would really like to get there.
By the way, Ive just started watching True Blood again; from the very first episode to remind me of the previous series... can't wait for the fourth season!!

Currently:
... avatars:
-

The best monitor in the world...?

21. march 2011 at 18:18 | Amber
Svět je tak divné místo. Hádejte co. Univerzita je ještě divnější! Zrovna sedím v místní počítačové učebně a mají tu přímo obří monitory. Kontrolovala jsem to a mají 1650x1050 pixelů. Co to má být? Můj noťásek má svých 1024x600 a je to nejroztomilejší stvoření na světě. Zajímalo by mě, jak by se na tomhle obrovi slodovaly filmy. Bohužel si nemůžete vybrat, ke lterému počítači se posadíte; místa generuje systém; což znamená, že by lidi viděli, že sleduju film. Tipuju, že je to asi zakázané, uhm... každopádně jděte na vysokou, mají tu mega monitory! :DThe world is such a strange place. And, guess what. The university is even stranger! I'm just sitting at the local computer and the monitors here are huge. I mean it. I've checked and it is 1650x1050 pixels or so. What the hell? My notebook has 1024x600 pixels and it is the most lovely creature in the world. I wonder how would it feel like to watch a movie on this large one. However, you cannot choose which computer would you log into, it is generated by a machine; which means people would see me watching a movie. And I think that it is probably forbidden, uhm... Anyways, you totally should go to an university - because the monitors there are huge! :D

Parents + blog = hell?

12. march 2011 at 11:12 | Amber
Možná znáte to dilema...
Jaká je správná míra soukromí? Vědí vaši rodiče nebo přátelé, že si vedete blog? A pokud ano, chodí na něj pravidelně? Pokud jde o mě, moji rodiče a sestra, která začala blogovat ve stejnou dobu jako já (ale nechala toho už dávno), to vědí. Někdy je děsivé zjistit, že si taťka ty články fakt čte :-/ Hrůza, co? Takže, pokud tohle právě čteš, tati, ihned zavři okno a vypni počítač! :P
Mí kamarádi ani můj přítel to ale nevědí. Občas je poněkud složité vysvětlit, co to pořád kutím na počítači. Je divné to tajit? No ano, asi je. Ale v opačném případě by to bylo tky divné. Zkrátka dilema (a ta jsou zpravidla těžká).
Měla bych si pořídit novou myš ke kompu. Tahle má už skoro 2 roky a modrá barva z ní téměř slezla. Uvažovala jsem o bezdrátové myšce, ale zjistila jsem, že taky potřebuje jakési USB připojení.
Mimochodem, věděli jste, co znamená slovo "buffy"? Je to "opilý". Co to asi značí o tom upířím seriálu...? No nic.
Maybe you know the dilemma...
How much privacy is enough? Do you let your parents or friends know that you have a blog? And if yes, how did they react, do they visit it regularly? As for me, my parents and my sister, who started blogging at the same time as me (but quit a long time ago), know. Sometimes it's frightening to find out that daddy actually reads the articles :-/ What a fail, huh? So, if you are reading this right now, dad, close the Internet window and turn the computer off! :P
Anyways, my friends don't know, nor my boyfriend does. From time to time it is a bit harsh to explain how do I spend the time. Is it weird not to tell anyone? Well, probably it is. But it would be weird the other way around, too. It's a dilemma (and those are usually difficult).
Well... I should by a new mouse to my PC. This one is almost 2 years old and the blue colour is nearly gone. I was thinking about a wireless mouse but it still needs some kind of an USB connection.
By the way, did you know what the word "buffy" means? It means "drunk". What does it indicate about the vampire hunter series...? :D Never mind.

Current graphic:
... wallpaper:
... avatars:
||
Mood:
fail

Reading:
Bram Stoker
Dracula's Guest and Other Weird Stories
Listening to:
Mustang Sally

Just a short hello :)

28. february 2011 at 11:16 | Amber
Čaute děcka :)
Tak jaký byl víkend? Snad aspoň trochu odpočinkový ;)
V pátek večer jsem byla s přítelem na plesu místního gymnázia; bylo to nádherné, spousta tance a starých přátel.... Akorát mě potom další den nesnesitelně bolela chodidla :/
No, každopádně se těšte na nový wallp s TVD ;)
Hi kids :)
So... how was your weekend? Hopefully its been relaxing ;)
On Friday, I and my boyfriend have been at the ball organized by the secondary school which I attended. It was wonderful, a lot of dancing and meeting old good friends, you know...
Though my feet nearly died of tiredness the next day.
Huh, anyways, wait for a new TVD wallpaper - soon! ;)

No way... have they gone nuts?

17. february 2011 at 23:09 | Amber
První týden nového semestru je konečně za mnou. Ne že by byl tak hrozivý, ale je děs, když si uvědomím, jak náročný bude. Konec volného času, co? Jo, tak nějak. ;)
Časem si ale zvyknu a najdu způsob, jak dál blogovat, číst (i něco jiné než obroditele - dvě knížky týdně jen z toho předmětu? zbláznili se?) a žít vlastní život.
Dokonce jsem vytvořila i wallpaper (s nejnovějším dílem TVD) o vysokém rozlišení. Snad se vám bude líbit ;)
Určitě jste postřehli všechna ta hodnocení od blogerů. Chtěla jsem zkrátka slyšet názory lidí, kteří sem nikdy nezavítali :) Zajímavý náhled, ne?
The first week of the new semester is finally over. Not that it would be so horrible but it sucks to realize how busy will I be. No free time, eh? Yes, that's it. ;)
Eventually, I will find a way to keep blogging, keep reading (not only the 19th century crap - two books per week only for this one subject? are they crazy??), keep living my life.
I've even made a wallpaper (feat. TVD, the latest episode), a high quality one. Hope you'll like it ;) 
You have surely noticed all those judgements from the other bloggers. I just thought it would be good to ask few people who have never been here to tell me their opinions :)
An interesting insight, isn't it?

Current graphic:
... wallp:
... avatars:
  |   |   | 
Mood:
busy

Reading:
Bram Stoker - short stories
Watching:
Easy A

Not screaming, not freaking out, but pleased - yes, that I am.

12. february 2011 at 23:01 | Amber
Nedělejme z toho žádnou velkou vědu, ale... mám po zkouškovém! ;)
Poslední byla opravka té nejtěžší zkoušky, ale povedla se a mám dvojku! Totiž... není to úžasné? A mám prázdniny až... do pondělka. V pondělí začne další semestr. Život je mrcha. Povídejte mi o tom.
A přestože mě nové předměty brzy zahltí spoustou práce, chci provést na blogu pár změn. Trochu jsem hledala a našla blogerky, které hodnotí blogy, a pár jich požádala o vyjádření. Možná mě to inspiruje, což? :)
Zoufale potřebuju spánek. Sladké sny, miláčkové ;)

Let's not make any big deal of it, but I am finally done with the exams! ;)
The last one was a retake of the most difficult exam but I did it; and I got B! I mean... isn't it wonderful? I've got holiday... until Monday. The new semester begins on Moday. I know. Life sucks. 
And, although the new subjects will make me very busy soon, I'd like to make some changes on the blog. I searched a bit, found few bloggers who rate blogs and asked them for their judgements. Maybe I'd get some inspiration there, right? :)
I desparately need some more sleep. Bye bye, darlings ;)


I'm a Bitch, I'm a Lover

7. february 2011 at 14:49 | Amber
Omlouvám se, ale čekají na mě ještě dva opravné termíny tento týden a SPOUSTA učení :(
Upřímně už se těším na další semestr. Bude to jako nový začátek: noví učitelé, nové předměty k prozkoumání...!
A... no co. Zatím jsem splnila skoro všechny (ze 14) známkování předmětů. Žádná hrůza, což? Ale pořád ještě potřebuju pár kreditů, takže by se ty dvě zkoušky měly raději povést! ;)

I'm so sorry but there is are two retakes this week and a LOT of studying :(
Frankly, I am looking forward to the next half-year. It's like a totally new start; (mostly) new teachers, new subjects to explore...!
And... whatever. I've done all exams (14) except two subjects. Not such a big deal, right? But I still need few more credits so the two exams should better be successful! ;) 


Current graphic:
... avatars:
  |   |   | 
... stamp:

Mood:
wild

Reading:
Paulo Coelho - The Valkyries
Listening to:
Alanis Morissette
- I'm a Bitch I'm a Lover

What the heck is Prada??

2. february 2011 at 22:53 | Amber
Víte... vždycky se najde něco dobrého. A vždycky se najde něco, čemu se dá zasmát. Můj přítel dneska viděl na stole knížku Ďábel nosí Pradu. K mému úžasu se mě ve vší vážnosti zeptal, co je to Prada. Začala jsem se smát, protože to znělo jako vtip. No tak dobře, je to kluk a nevyzná se v módě. Zkusila jsem mu napovědět, že to je něco jako Chanel. Hádejte co.
Další otázka zněla, co je to Chanel?
Coco Chanel.
A co je to Coco Chanel?
No... nevadí. Zítra si ověřím, jestli nezná ani Versaceho a Jimmy Choo.
Ale je vážně vtipné zmást geniálního člověka takovou drobností jako je neznalost světových módních značek, hehe :D

Můžete se těšit na icon bases s NCIS (konečně!), snad nějaké textury pro avatary a ráda bych se pustila aspoň relaxačně do překladu nějaké anglicky psané povídky, která u nás ještě česky nevyšla ;-)

You know, there is always something good. And there is always something funny. Today, my boyfriend has seen a book at my desk - The Devil Wears Prada. To my disbelief, he asked me what that Prada thing is. I mean... I started laughing, thinking he was kidding me. Alright, he is a guy, he doesn't know fashion much. I've tried to help him a bit by saying that it's similar to Chanel. Guess what. What Chanel? he asked.
Coco Chanel.
What is Coco Chanel?
Uhm. Never mind, I'll try tomorrow and see whether he knows at least Versace or Jimmy Choo.
But it is really hilarious to make an ingenious person concerned by such a simple matter, hehe :D 

 You may be looking forward to the icon bases feat. NCIS (finally!), possibly some textures for  avatars and I'd like to start translating an English short story into Czech; any which hasn't been published here yet ;-)


Current graphic:
... avatars:
  |    | 
 
 

Advertisement