Updates

Screw the system, I've got my own way!

30. january 2011 at 23:09 | Amber
  
  
  


  

Tento týden byl vážně jedním z těch šílených! Skládala jsem dvě zkoušky; první úspěšně, druhou bohužel ne. No... co už. Právě jsem dokončila ortoepický a fonetický přepis 23-minutové nahrávky do fonetiky. Zabralo to víc než 3 dny a přestože tam bude jistě mnoho chyb, jsem ráda, že už to mám za sebou. Nemohla jsem sem nic přidat, z mě dost štve, ale pokusím se to napravit ;)
Mezitím budu pracovat na wallpaperu s Vampýrskou akademií (Rose a Dimitri). Knížky jsem nečetla, ale našla jsem nějakou anotaci na netu a myslím, že to téma i postavy jsou fajn... tak uvidíme :)
Další wallpaper je s Ellen Pomeo (hraje v Chirurzích). 

 Ještě jsem vám chtěla oznámit, že končím se spřátelováním blogů. Hlavně kvůli tomu, že nejsem ten typ blogerky, která má svá "srdíčQa" a obíhá je dvakrát týdně, aby jim řekla, že je "miwuje taQ móc!". Ehm. Už dlouho jsem se s žádnou stránkou nespřátelila a většina mých stávajících affilates jsou už pod kytičkami :D
Z těchto důvodů oficiálně přestávám spřátelovat. Budu tady mít jen odkazy na své oblíbence, které budu doporučovat; pár starých dobrých přátel (Annie, Layfor, Zafira), kteří pro mě zůstanou vždy na výsluní, a pár nových objevů, které nějak zaujaly mou pozornost a ráda bych je podpořila :) Ti druzí zmínění budou čas od času obměňováni.  
This week was truly a mad one! Two exams; the first successful, the second not. Whatever. I have just finished an orthoepic and a phonetic transcription of a 23 minutes long tape for my phonetic lessons. It took me more than 3 days and although there will be many mistakes, I am glad to have it finally done.  I couldn't write anything, which makes me completely upset, but I'll try to make it up ;)
In the meantime, I'm working on a wallpaper feat. Vampire Academy (Rose & Dimitri). I haven't read the books, just found some anotation and thought the topic and the characters are fine :)
Another wallpaper is feat. Ellen Pomeo (starring in Grey's Anatomy).

The next thing is that I've got something to tell you. I am going to quit "affilating". I mean, I'm really not that kind of a person who's got her "sweeties" and comes twice a week to say "hi, I luw u!". Aww. I haven't affilated with any blog for a long time and my current affs are mostly... well, sort of dead :D
Because of these reasons, I am officially done with affilating. I'm only going to have some favourite sites which I'm going to highly recommend; few of the old ones (Annie, Layfor, Zafira) who will always stay on the top and few new ones who have caught my eye and I'd like to support them ;) The new ones will be changed from time to time.

 Currently:
 ... wallpaper: 
 ... avatars:
 | |

Mood:
dancing

Watching:
The Vampire Diaries
Searching for
something to read.

Mainstream, the best latté, and Bert the farting hippo

21. january 2011 at 22:42 | Amber

  
  
  


  

Kdyby jste mi před rokem řekli, jak bude vypadat můj nynější život, tak bych vám nevěřila. Lidé jsou  (všeobecně) nedůvěřiví tvorové. Řeknete jim, že jim to sluší, a oni se zeptají "Vážně??"
Vyvoďte si z toho, co chcete.
Stále mám plno práce (a kdo nemá?), ale vím, že bez odpočinku bych se zcvokla. Toto uvědomění mě stálo spoustu času, ale vyplatilo se díky duševnímu klidu, který s sebou nese.
Chtěla jsem vám říct, že jsem měla minulý týden to nejlepší latté za poslední měsíc. Byla jsem v Olomouci napsat zápočtový test a pak jsem se chtěla projít po městě. No... počasí bylo poněkud nepřívětivé a moje tělo křičelo, že chce být nakrmeno. Narazila jsem na rozkošnou kavárnu hned vedle tramvajové zastávky. Maličká, útulná, se stylovým nábytkem a příjemnou atmosférou. Nebo se mi to možná jen zdálo.
Objednala jsem si karamelové latté, otevřela jsem si knížku, kterou jsem právě koupila ve výprodeji a cítila jsem se tak dobře. Mimochodem, to latté bylo lahodné a dokonce jsem nechala servírce (moc milá) spropitné.

Jo a... co má být ten bugr na blog.cz? Už jsem si zvykla na ty reklamy pod novými články, ale reklamní kampaň na jejich nejnovější projekt je přímo směšná. Ano, silná většina blogerů jsou náctiletá děvčata. Ale musejí být tlačeny do diskuzí o oblékání, randění a podobných?! Jen jim to vymývá mozky, věřte mi. Zdá se mi kruté, že to musím sledovat. Osobně neuznávám střední proud a... lituju je jich to líto. 

Nemyslete si prosím, že jsem zatrpklá stará kravka. Stejně vám to nebudu vymlouvat. Předpokládám, že by se hodilo říct i něco kladného.
Co tohle: dneska bylo krásně. Popravdě, většinu odpoledne jsem strávila s přítelem, učili jsme se na zkoušky. On chemii, já jazykovědu. Někdy si říkám, jak ujeté to je. On studuje biologii a genetiku, já českou a anglickou filologii. Protiklady asi se přitahují. Moc rád se mnou tančí, hlavně s když mě může neustále otáčet. Nejlepší písně jsou na to Time of My Life (Dirty  Dancing) a Don't Wanna Miss a Thing (Armageddon).
I wouldn't believe you if you told me a year ago that my life would be like this. People (in general) are such a suspicious kind! You say "Wow, you look good today," and they reply with "Really??"
Go figure.
I am still busy (and who isn't, eh?) but I know that I would go nuts without some relax. Realizing this fact cost me a lot of time but it was worth the peace in my mind.
I wanted to tell you that I've had the best latté of the last few months on ten days ago. I've been in Olomouc to sit a written exam and then I've had this idea of a little walk around the city. Well... the weather was rather unpleasant and my body was screaming for something to be fed with. And I found this lovely café in the center, right next to a tram station. It's a small place, the furniture had style and the whole atmosphere was warm and welcoming. Or maybe it was just my imagination.
I've ordered a caramel latté, opened a book which I've just bought in a sale and felt so good. By the way, the latté was so delicious that I even left a tip to the waitress (who's been very kind, indeed).

By the way, what should all the crap at blog.cz mean? I am already used to see advertisements below the articles but the campaign for the newest project is hilarious. Yes, the majority of bloggers are teenage girls. But do they need to be forced into the disscussions about clothes, dating and stuff?! It washes their brains off, trust me. And it is cruel for me to watch this. I myself am not comfortable with the mainstream culture and... its pity.  

Please, do not think that I am a frustrated old bitch. I will not argue that, anyways. But I suppose that I should say something positive, too.
What about this: I have had a beautiful day. To be honest, I've spent most of the afternoon with my boyfriend and we've been both studying for the exams. For him it was chemistry, for me linguistics. Sometimes I wonder how utter it is. He studies biology and genetics, I study Czech and English philology. The opposites just belong to each other to be complete, I guess.
And, he loves to dance with me, especially to turn me around again and again. The best songs are Time of My Life (from Dirty  Dancing) and Don't Wanna Miss a Thing (from Armageddon).

 Current graphic:
... avatars:

  |    | 
 ... animation/mood:
... blend:
... stamp:

Mood:
creative

Reading:
Belle de Jour
Listening to:
Time of My Life

The Stolen Time

12. january 2011 at 21:04 | Amber

  
  
  


  

Konečně jsem si uloupila nějaký čas na aktualizaci blogu. Dokončila jsem wallpaper s lIv Tyler a úplně zbožňuju ty verše! Jde o úryvek z básně z poetryfoundation. Avatary jsou směsí všehochuti; některé pro challenge, jiné z mých icon bases. Není co dodat.
Spolu s již slibovaným balíkem icon bases na motivy filmu The Lovely Bones mám taky nový: přes 100 kousků s NCIS. Snad se budou hodit ;)
Snažím se obsáhnout všechny grafické (a jiné) zdroje, ale někdy nelze u starších souborů určit jejich původ a mazat je se mi zdá kruté, protože jsem si je už oblíbila. Předem se za to omlouvám :(
Finally, I have stolen some time to update the blog. I've finished a wallpaper with Liv Tyler and I totally adore the lyrics there! It's a poem from  poetryfoundation. The avatars are a mixture of everything; few as entries for challenges, few made of my own icon bases. Nothing special to add. 
Together with the promised icon base set feat. The Lovely Bones, I've got another one feat. NCIS. Over 100 icon bases, hope they'll come in handy ;)
I try to include the credits which I have used for my graphic but sometimes I can't identify the sources of those really very old documents in my computer. However, I love them so much, cannot delete them for this, that's why I'm horribly sorry :(


Current arts:
... avatars:
  |   |    |    |   |   |   | 
... wallpapers:
  | 

New!
... PSD:Mood:
romantic

Reading:
Bliss by K. Mansfield
A Respectable Woman by K. Chopin
Belle de Jour
Listening to:
Eyes by Rogue Wave

Well... it's a hell of studying

5. january 2011 at 8:03 | Amber


  
  
  


  

Vím, že jsem si vybrala těžkou vysokou, kde lidi prakticky nemají volný čas (což mi nikdo předem nesdělil). Po třech měsících studia se ale vážně necítím připravena na zkouškové. Jeden zápočtový test dnes, kolokvium (ústní zkouška) zítra, jazykový test (úroveň B2) pozítří. Jo, jsem s nervama v kýblu. Ale i přesto přesvědčuju sama sebe, že mě tohle celé baví (až na ty zkoušky...).
Takže mi prosím držte palce! (Asi to budu potřebovat)
I know, I have chosen an university where people just don't have free time (unfortunately, nobody had told me before). But, after three months of studying, I don't feel prepared for the final examination. One test today, one colloquium (an oral exam) tomorrow, a language level (B2) test on the next day. And yes, I freaking out. But still, I am convincing myself that I enjoy all of it (except the exams...).
So... please, wish me good luck! (I will probably need it)

Happy new year!

1. january 2011 at 23:54 | Amber

Rok uběhl a první den nového roku už je taky skoro pryč. Říká se, že jak na Nový rok, tak po celý rok. V tom případě... jsem spokojená. Sice jsem nebyla na žádné mega párty, ale nelituju. Strávila jsem krásný večer s přítelem a jsem šťastná. Pokud by měl každý další den být jako dnešek... proč ne? :)

Užili jste si silvestra? Pokud ne, mohlo by vás utěšit, že jsem dodělala sadu icon bases s filmem Lovely Bones? Jo, konečně. Teď pracuju na tutorialu, jak tvořit wallpapery. Vím, že moc bloggerů je nedělá, ale... zkusme to změnit! :D

Jo, a zpravila jsem vadné odkazy v navigaci AW, nyní už by měly všechny fungovat správně ;)

One year is gone and the first day of 2011 is almost over...
People say that on the 1st day you should behave the same way as you want to behave for the rest of the year. Well... then I am satisfied. Though I haven't been on any huge party, I do not regret it. I've spent a lovely eve with my boyfriend and I'm happy. If every day is goning to be like today... why not? :)

Have you enjoyed the end of the year? If not, may I comfort you by saying that I've finished the icon bases set feat. The Lovely Bones? :)
Yes, finally. And, I'm working on a tutorial about wallpapers. I know that not many bloggers make them but... lets try to change that! :D

Oh, and I have repaired some blind links on AW. It should all work now ;)Sweet Christmas

24. december 2010 at 22:58 | Amber

Mí drazí,
doufám, že si užíváte Štědrý den a že jste dostali nějaké ty malé rozkošné drobnosti, aby vás potěšily :)
Já osobně jsem se zamilovala do dvou broží (jedna kamej a jedna látkov růže), dvou ručně dělaných (jako opravdu ručně zdobených a latovaných, ne koupených!) dřevěných krabiček (na kapesníky a na šperky). Sladký šátek, termo hrnek (to nejlepší na kávu s sebou!), dvě dokonalé mini vůně, každá z nich vyjímečná. Jo, a fén :)
Je mi líto těch z vás, kterým chybí sníh. Ale netruchlete, další rok nás čeká dost kalamit. Když je řeč o kalamitách, níže najdete avatary, akce a mood :)
Veselé Vánoce!

My dears,
I hope that you are enjoying Christmas and that you got some nice lovely things which made you happy :)
I am totally in love with two beautiful brooches (one cameo and one chou), two handmade wooden boxes (I mean like, handmade, not bought!) - one for tissues and the other for jewellery. And, a sweet scarf, a thermos cup (the best thing for my take-away coffee!), two perfect mini parfumes, each different and unique on its own. Oh, and a hair dryer :)
I'm sorry for all of you who miss the snow. However, there will be many snow disasters next year, too.
And, when mentioning disasters, there are some avatars, actions and moods :)
Happy Christmas!

Current arts:
... avatars:
  |   |   |   |   | 
... animations / moods:

Mood:
 happy  
Listening to:
True Blood soundtrack

And The Sea May Burn

21. december 2010 at 14:45 | Amber
Vím, zase pozdě. Jako pokaždé :(
Ale mluvme radši o artech, které jsou přeci jen hlavním bodem blogu; mám pro vás pár avatarů, wallpaper (ty fotky zbožňuju!), 3 animace a.... toť vše. Čtěte dál, pokud chcete vidět, z čeho vznikl jeden z avatarů ;)
Chystám pro vás taky pár PS akcí, takže buďte ve střehu! Taky mi v kompu leží nějaké avatary, wallp a icon bases, čekajíc na zveřejnění :-*

I know, I'm late. I'm always late :(
But, let me talk about art, which is the main point of this blog; there are few avatars, one wallpaper (oh, I adore the photos!), 3 moods and... that's it. Follow the rest of the article to see how one of the avatars was created if you want to ;)
And, I intend to make some PS actions for you, guys, so watch AW! Plus, there are already avatars, a wallp and more icon bases waiting to be published :-*
 Current art:
... avatars:
  |   | 
 ... wallpaper:

 ... animations / moods:
fight
boj
library
knihovna
flash
blik!

Mood:
Listening to: Learning to Fly


The 1st snow

24. november 2010 at 16:42 | Amber


Tak... konečně mám dobrý důvod k napsání článku; dneska poprvé sněžilo - okamžik, na který se každoročně těším a který mě vždy přiměje se usmívat, ať chci nebo nechci. Je to jedna z nejčistějších věcí, tak křehká a prchlavá, že (naneštěstí) trvá jen chvilku.
  
Každopádně se nebojte, napsala bych i tak. Jak se zdá,  AW se postupně stává jedním z těch sporadicky aktualizovaných blogů (které tímto své čtenáře buďto štvou nebo odradí). Snad mě za to příliš nehaníte, protože (až se to tak nezdá), nelením a stále tvořím a skladuju novinky v notebooku.
  
Nedávno jsem dokonce ukázala pár z mých výtvorů příteli a ten na mě zůstal šokovaně zírat. No, víte, tohle asi nečekal... pak trval na tom, že mě chce vidět "v akci", tudíž jsem zapla PS a začala klikat a vysvětlovat... měli byste vidět ten výraz! :D
Momentálně zdobí jeho monitor wallp s Anne Boleynovou (tímhle seriálem mě nakazil on), který najdete níže.
Vtipné je, že čím méně času mám, tím více mám nápadů. Docela ironie, že? Některé zapomínám, jiné si zapíšu... snad později realizuju, uvidíme ;)
  
Co se týče psaní: vím, že jsem stále nedokončila povídku O Karkulce, a moc ráda bych to udělala, vážně, ale vypadla jsem z děje a bude potřeba hodně dohledávání a zpětného čtení, abych mohla plynule navázat. Možná v mezidobí sepíšu něco jiného a pak ji dodělám :(
Btw, líbila by se vám anglicko-česká povídka?? Pište do komentářů, prosím! (Stačí ano/ne.)
  
Jak se jinak mám? Pořád ještě jsem okouzlena vysokou školou, pořád je to těžké a ještě nikdy jsme nestrávila tolik času domácími úkoly (!!!). Jo, na výšce jsou úkoly. A hádejte co? Jsou jich tuny!
Pokaždé mám před sebou pár testů, referátů, esejí a věcí; na tento týden jedna písemka, dvě eseje, 4 úkoly a jedna zápočtová prezentace, kterou mám úspěšně za sebou :)
Chystám se na Harryho Pottera 7; reakce přátel se dost liší, takže se opravdu těším!

Arty:
Problém s animacemi je, že se mi v různých prohlížečích zobrazují s různou rychlostí, což je k naštvání. každopádně, tahle scéna je rozkošná ;) Snad se bude líbit.
O prvním wallpaperu jsem už mluvila, ale dovolím si ještě o tom druhém; obrázky jsou z filmu Pevná pouta (režíroval Peter Jackson - ano, ten Jackson). Úplně ho zbožňuju. U některých částí jsem skoro brečela (netypicky) a naskočila mi husí kůže, když hrdinčin hlas říkal: "Jmenuju se Salmon [Losos, pozn.], jako ta ryba. Křestním jménem Susie. Bylo mi čtrnáct, když jsem byla šestého prosince roku 1973 zabita." Myslím, že k plnému porozumění atmosféry musíte film nejprve shlédnout.
Avatary... co dodat... na dva z nich jsem použila HP icon bases (viz http).
A... jo, ještě dva bannery, oba pro Fanglisting (http). Kvůli trablům se zapisováním jsem ho musela poněkud přeorganizovat, ale teď už zase funguje, takže se můžete do upířího fanlistingu kdykoli zapsat ;)
Now, I have a really good reason to write an article; the first snow came, which always gives me such a peaceful feeling and makes me smile whether I want to or not. It's one of the purest things you can think of, so fragile, and doesn't last for too long (unfortunately).
  
However, I would write anyways, don't worry. Since it seems that AW becomes one of those rarely updated blogs (which, ofcourse, drives the readers either mad or away...), I hope that you don't blame me for being lazy. In fact, I am quite active, I'm just not updating often, but I'm doing my best to keep creating new stuff (and store it in my notebook).
  
I have even showed few of my works to my boyfriend and he stared at me in shock. Well, you know, he probably didn't expect this... he insisted that he wants to see me while creating, so I opened PS and started explaining... you should have seen his face! :D
Right now, there is a wallpaper feat. Anne Boleyn decorating his screen (he loves the Tudors and made me love the series, too); you may see it below. 
The funny thing is that the less time I have, the more ideas come to my mind. Ironic, isn't it? I forget some of them, note the rest.... we'll see how many of these will be eventually realized ;)
  
According to my writing: I know, there is an endless story which I really want to finish, I do, guys. But I've gotten out of the line and it would need a lot of revising to get the fluency back. Maybe I would even write a totally different story and then return to this one, I don't know yet :(
Btw, would you appreciate an English/Czech written story or not?? Please, let me know! :) :)
  
And, how am I doing? I still love my university studies, they are still exhausting and I have never spent so much time doing homework (!!!). Yes, there are homework at the university. And guess what? There are tons of them!
There are always some tests, speeches, essays and things to be done; this week it's one test, two essays, 4 homework, and one final presentation, which I passed well :)
I'm planning to see Harry Potter and the Deathly Hallows soon; I've heard some reactions from my friends and the impressions were so different!

Arts:
The thing about animation is that their pace differs in various viewers, which annoys me. However, this scene is so lovely, I hope you'll like it ;)
I've already told you about the first wallp, but let me say few words about the second one. The screen captures are from the movie Lovely Bones (directed by Peter Jackson - yes, that Jackson). I totally love it, almost cried during some parts (not much typical for me) and had goose skin when the voice of the main character said: "My name is Salmon, like the fish. First name: Susie. I was fourteen years old when I was murdered on December 6th, 1973." You have to see it to fully understand the atmosphere of the wallpaper, I guess.
The avatars... what to say... I've used two of my HP bases there (see http).
And... yeah, there are 2 banners. I made them for Fanglisting (http), since I've reorganized it a bit to improve the sign-up process (sorry it took me so long). Well, now it's working again - you can join the vampire fanlisting anytime you want to ;) 


Current art:
... animation/mood:
   embarrassed / trapný
... wallpapers:
  | 

... avatars:
  |   |   |   |   |   |   |   
... banner:
... logo:

Wanna chase me? Then try to catch me first!

27. october 2010 at 10:16 | Amber


Tak tedy... aktualizovat po týdnu je skoro něco jako úspěch, ne? :D
Nejdu ale s prázdnou; mám jeden avatar a tři animace/moody :)
Dvě z nich jsou z reklam na Chanel; tahle značka má snad nejkrásnější reklamy! (Dole v Credits najdete odkazy...)
Nooo a... jak se mám? Popravdě dost vytíženě; samá práce/učení/eseje/úkoly... ale dneska je to 4 měsíce od dne, kdy jsem začala chodit s mým klukem :) Takže nakonec hezký den ;)
Well... udpating after a week... isn't that much bad, is it? :)
I've done an avatar and three animations/moods for you, mostly feat. Chanel adverts because the brand has so beautiful ones! :)
(See below in Credits...)
Aaand... how's life? Actually, it is hard, I've got a lot of work/learning/essays/homework...
But, on the other hand, it's 4 months since I started dating my boyfriend so... it will be probably a nice day, anyways ;)


Current art:
 ... animations/moods 
chased
pronásledovaný
hidden
skrytý
romantic
romantický

  

Watching: The Tudors, s01e03
Listening to: Cuyahoga (by REM)
Mood: Chased


Roses are red, paper is white

19. october 2010 at 11:13 | Amber

Musí se vám zdát, že jsem líná, co? Naneštěstí jsem spíše zaměstnaná, což je asi ještě horší :D
Jak jsem řekla, univerzita je báječná, ale zabere dost času. Přesto chci pokračovat v blogování; gcyběla by mi nejen grafika, ale i vy. Takže... se pokusím aktualizovat častěji (jednou/dvakrát týdně)...

Jo, a udělala jsem pár animací (dole). První čtyři mají špatnou kvalitu, ale ten poslední docela jde :) 

You'd say that I'm lazy, wouldn't you? Unfortunately, I am busy, which is probably much worse :D
As I said before, the university is fantastic, but it takes a lot of time. Though, I want to continue with my blog; I'd miss you, guys, and I'd miss creating graphic.
So yes, I'll try to update weekly; hopefully twice a week ;)

Uh, and I've done some animations/moods (see below). The first 4 are low quality, but the last one gets better :)


Current art:
 ... wallpapers: 
  | 
... avatars: 
  |   | 
 ... animations/moods:
longing for
toužící
observing
pozorující
reading
čtení
curious
zvědavý
happy
šťastný

The second week: Survived.

1. october 2010 at 16:55 | Amber
BEAT THE HEAT - avatar by Amber

  Na tento článek jsem vás nechala dlouho čekat a tímto se moc omlouvám. Ano, chtěla jsem ho napsat po prvním dni školy, což se nepovedlo. Odložila jsem ho na víkend. Ale, no......
Samozřejmě si zasloužíte slyšet o dojmech z vysoké. Zaprvé: univerzita překonala mé sny! Vážně. Tohle přesně jsem chtěla a teď to mám. Zadruhé: je to dřina. Všechny ty předměty, rozvrh od 8 do 5 hodin... mě vyčerpávají. Fonetika je jeden velký zmatek, heh. Oproti tomu jazyk. cvičení (eseje, vystupování), světová literatura a další jsou fajn. Už jsem odevzdala 1 knižní recenzi, pracuju na 2 referátech a domácích úkolech.
Učitelé jsou úžasní, spolužáci milí a chytří, privát útulný, Olomouc nádherná.
Miluju, miluju, miluju to.

  I've let you wait for this article for quite a long time and I'm terribly sorry. Yes, I've been planning to add something after the first day. Well, that never happened. So I've left it for the weekend. Ehm, but.....
Sure you deserve to read about my impressions. First: the university is beyond my dreams! I mean it; this is what I wanted and now I've got it. Second: it's pretty hard. All those subjects, starting at 8 AM and ending at 5 PM... it sucks a lot of energy. Phonetics seems like a mess to me, heh. But I enjoy essay writing, World literature, speaking skills, etc. I've already done one book review, am working on 2 referates and many homework.
The teachers are amazing, the students are friendly and smart, the flat is lovely, the city of Olomouc is fantastic.
Love it, love it, love it.


Current art:
... signature banner:
... wallpaper:
  PS: Konečně přidávám wallpaper inspirovaný skvělou povídkou od Annie. Jmenuje se Can You Read My Mind? a tři postavy jsou tam jakožto Emma Roberts, Adam Brody a Hayley Williams.

PS: Finally, I've added the wallpaper featuring Annie's great story! The art is called Can You Read My Mind? and the three characters are represented by Emma Roberts, Adam Brody and Hayley Williams.

Found and fine

14. september 2010 at 23:13 | Amber

Czech
  Někdy najdete to, o čem jste ani nevěděli, že to hledáte. Na kousku papíru srdce člověka, v slzách řešení tíživé otázky. Každý kousek vás obohatí, dodá vám další důvod snažit se, bojovat, užívat si života, usmívat se pro sebe. Každý kousek dodává všemu smysl. A smysl je to, co potřebujeme všichni.

English
  Sometimes, you find a thing you haven't known you're searching for. A heart of a person on a piece of paper, an answer in the tears. Each of those pieces enriches you, adds you a reason to try, fight, enjoy the life, smile for yourselves. Every piece gives it some sense. And sense is what we all need.
Current arts:
... avatars:
  |   |   |    |   | 
... wallpaper:


  

Ontogeneze jantarového světa | The ontogenesis on amber world

11. september 2010 at 22:02 | Amber


Pozn.:
Ontogeneze = vývoj jedince.
Note:   Ontogenesis = development of an individual
Ani tomu nevěřím, ale AW má už 4 a půl roku. Blog jsem založila na začátku dubna 2006 a byl to můj první pokus o samostatnou existenci ve světě bitů a pixelů. Dnes už snad mohu s klidem prohlásit, že to nebyl marný pokus.I can't even believe it, but AW is now 4 and half years old. I've founded this blog in April 2006 and it was my first attempt to exist in the universe of bits and pixels. Today, I can finally say that it went well.
Na jaře 2006 mi ještě nebylo 15, chodila jsem na ZŠ, neuměla jsem zpaměti napsat HTML kód odkazu. Teď už ho napíšu bez přemýšlení, prostě se najednou zjeví na monitoru. Stejně tak mé prsty automaticky vybubnují kombinaci písmen a-m-b-e-r-s-w-o-r-l-d. Nyní je mi 19, gymnázium jsem absolvovala až překvapivě výborně (celkem 5 Kčs, no neberte to, tak levně!), za pár dní začnu chodit na přednášky na 2. nejstarší univerzitě u nás. Stále mě baví vést blog, stále zůstávám věrná této začátečnické doméně. Snad to není prestižní adresa, ale... vidím jakousi prestiž ve stáří AW, v jeho patině, kterou si s sebou nese. Můj jantarový svět se mění a já taky.In spring 2006, I've been under 15, still visiting primary school, not knowing how to write any HTML. Nowadays, I can write them by rote, they just appear on the screen. My fingers got used to beat out a-m-b-e-r-s-w-o-r-l-d on the keyboard. I'm 19, I've graduated surprisingly successfully (three As, one B), I'm gonna study on the 2nd oldest university in our country. I still enjoy having a blog, I use the same domain, though it's not any prestige one. I want AW itself to be impressive; its age, its style. My amber world is changing... and so am I. 
Kdyby byl blog jako dítě, uměl by momentálně chodit, počítat na prstech, nekvalitně odříkat dětskou říkanku o jedné sloce, poznávat barvy, hrát si, jíst příborem, zavázat si tkaničky. Měl by bohatou fantazii a slabost pro otázku "Proč?".
Byl by to malý, rozkošný, křehký a krásný uzlíček štěstí a byl by jenom můj. Můj a váš.
If blog was like a child, AW would be able to walk, count on its fingers, poorlz recitate a short childish poem, recognize colours, play, use cutlery, tie the laces. It would have a rich fantasy and would use the "Why?" question all the time.
It would be a tiny, lovely, fragile, and beautiful piece of happiness and it would be all mine. Mine and yours. 
Blog je jako dítě.Blog is like a child.

This hurricane I'm not afraid

8. september 2010 at 8:43 | Amber

Taaak... toto bude mírně zmatečné. Mám dojem, že každý blogger neustále tvrdí, že nemá čas starat se o svůj blog. O jejich čas soupeří škola, (přijímací) testy, zkoušení, přátelé, zájmy, prázdniny. Bylo mi hrozně líto, že (asi) nebudu moct přispívat často... Ale pak jsme si uvědomila, jak běžné toto dilema je a každý o něm mluví jako o konci světa (přinejmenším). No co, zkrátka se budu snažit i nadále tvořit a vy (snad) nepřestanete můj svět navštěvovat. Jednoduché, že? :)
So... this is gonna be a mess. You know, every blogger keeps saying that he/she has no time to take care of his/her site. They are either busy with their school attendance, exams, their hobbies, friends, their holidays. I've been sorry that (maybe) I won't be able to post much soon... But, then I realized how common this dilema is and laughed at myself. So what, it's nothing new; I'll try to keep creating and hope that you'll keep coming here (at least from time to time, please :) ). That's it. Simple, huh?  
Co máme dále nového... Je mi jasné, že asi těžko vidíte na první pohled jakkýkoli pokrok, ale vězte, že je; pouze skrytý ;) Prohlížení mé starší grafiky je hrozně chaotické (a vím to). Včera jsem znovu otevřela svůj grafický archiv, vytvořila pro něj design (úplný opak nynějšího AW; temný, podzimní, menší), doplnila ho o nové avatary. Prohlédněte si ho a zamilujte si ho, dle libosti :) 
Well, what's new... I know that you actually cannot see any progress, but anyways, there is some ;) Sure, it's hidden. The viewing of my oldest graphic is not well-arranged and I'm aware of it. I've reopened my graphic archive yesterday, done a new design for it, added the latest avatars in there. Check it, love it, please.
As for now, it's just the opposite of AW - dark, smaller, autumn-coloured.
Z designu také vznikl nový wallpaper. Pokud se vám někomu líbí, můžete ho tedy použít na svou plochu :)
Mám ještě jeden čerstvý wallpaper, tento s Kristen Stewart jakožto vlkodlaka. Přesto ale nemá nic společného se Stmíváním. Jde spíše o dlaky podle Pravé krve nebo knih s Anitou Blake, kde vlkodlaci patří do smečky, mění se, vyjí na měsíc, chovají se divoce a (samozřejmě) jejich oči mají barvu jantaru.
Text je z tohoto citátu:
"Nepřemýšlejte nad tím jako nad jakousi schizofrenickou dualitou, ale spíše jako nad jednotou více prvků. Propojení těla a duše. Narozdíl od toho, co si myslí průměrný blbec, nejsme děti kradoucí a maso požírající příšery, jak nás svět líčí. Naše těla jsou v harmonii. Dovolili jsme tomu, aby se stalo naší součástí raději než aby to oddělovalo mysl od hmoty. Do našeho těla se pak odráží naše myšlenky, mysli a duše, namísto obyčejné schránky, která obemyká prázdnotu."
The design also happened to be a new wallpaper, so, if you like it, you may have it on your screen :)
There is one more fresh wallpaper, this one feat. Kristen Stewart. It's werewolf-themed  but has totally nothing to do with the Twilight saga. It's much more like True Blood or Anita Blake's novels, where werevolves join their packs, shift, howl at the Moon, act wildly. And, ofcourse, their eyes have the colour of amber. The text is a part of this quote:
"Don't think of it as some sort of schizophrenic duality, but rather a plural unity. A culmination of spirit and body. Despite what the average idiot may think, we are not the baby stealing, flesh eating monsters we are made out to be. We have an understanding of the flesh. We have allowed it to be part of us rather than separating mind and body. Our flesh then becomes a reflection of our thoughts, our minds, our souls, instead of just a shell that occupies space."


R.E.M. - Imitation Of Life


Current art:
 ... avatars:
  | 
 ... wallpapers:
  |  
  

Perfect is boring

1. september 2010 at 23:19 | AmberDnes? Zápis přednášek na VŠ; začínal online v 8:00 a hned po minutě se zhroutil server... a potom stále a stále obnovovat stránky v zoufalé naději, že vydrží funkční pár minut, během kterých uspěji v bitvě proti dalším tisícům studentů 1. ročníku. No... už je dobojováno. Utrpěla jsem pár šrámů, pod myší mi uteklo několik hezkých termínů, ale co už... dokonalé věci jsou mi odporné, jsou nudné ... a stále to vypadá na hezký rozvrh :)  
  
Pro širší objasnění, od 20. září začínám studovat na Palackého Universitě v Olomouci. Je to druhá nejstarší universita v ČR, hned po Karlovce.
Mám dvouobor: českou filologii a anglickou filologii. Bude to náročné, snad se mi zadaří uspět :)
A taky, od září budu částečně bydlet na privátě v Olomouci... bude ze mě putovní děvče ;) 
Today? There has been an online sign-in of courses on my university. It has begun at 8 AM, colapsed few minutes later. The waiting, trying, fighting the other freshmen who wanted the same subjects... Well, it isn't the prettiest time table in the world, but still... looks fine (not exactly perfect, but who needs it, huh? perfect means boring, anyways) and I have lost only few of those intended... 
  
The more I tell you, the better. Since 20th of September, I'm gonna start studying on the Palacky University in Olomouc. It's the 2nd oldest uni in our country. I'm going to study Czech and English. Hard, maybe, but hopefully I'll make it through :)
Next week, I'm moving to an apartment in Olomouc; not gonna have one home anymore ;) 
Stručně ke grafice: jen 2 avatary. Jeden ze sady Fashion (níže vidíte původní base), jeden ze sady se Scarlett Johansson (brzy vám ji sem přidám).
Mám rozdělaný i wallp na téma vlkodlaků ve stylu Anity Blake... nebo možná i TB... tak něco ;)
Briefly about graphic: 2 avatars only. First, a fashion-themed one (see its base below), second, an av feat. Scarlett Johansson (bases soon!).
I'm working on a werewolf-wallp, something like Anita Blake, or TB perhaps... ;) 
  


Current art:
 ... avatars:

  | 


Oh my goddes... What a day!

23. august 2010 at 23:10 | Amber
       Tak jsem zpět  :)
Z Nizozemí jsme dorazili včera v noci a zítra ráno mě čeká zápis na výšku... to bude mazec :D 
So, I'm back :)
We've arrived from the Netherlands yesterday and tomorrow I'm going to sign in for my university studies, yay :D
Vykutila jsem sadu icon bases na téma móda;
jde o 100 kousků, velikost 100*100 px.
Zatím ji nemůžete stahovat, ale mrkněte se na logo a na tyto 2 avatary, které z bases vznikly :)
Budu moc ráda, když je pak  někdo použijete ;)
I've created a fashion-themed icon bases set;
100 pieces, sized 100*100 pixels.
It is not ready for downloading yet, but you can have a look at the logo + 2 avatars I have made from the bases :)
I'd be more than happy to see you using my resources ;)
  
 ... your webmiss Amber

Current art:
... avatars:
  | 
... icon bases:
  - soon

Letters from the Netherlands... the lands below

7. august 2010 at 18:30 | Amber
  Ahojte :)
Překvapení: Stále žiju! Skoro až k podivu, co? Čestně, neměla jsme v úmyslu nechat vás samotné tak dlouho, ale... 1500 km je mnoho.
Hi there ;)
Still alive, huh. Surprised? Well, me, too. Honestly, I haven't planned to disappear for such a long time, but... I'm busy and the connection is bad... 1500 km, that is a lot.
Pořád sem lozím, čtu si komentáře, navštěvuju spřátelené stránky, tvořím. Dneska máme na menu Amy Lee, Harryho Pottera, Twilight (ony slíbené wallpapery), Mé borůvkové noci (moc líbí! je to sice jen náhodná fotka z filmu, ale i tak!), Karamazovi, Matchpoint, Pravá krev,...Anyways, I'm watching the blog, watching my friends, even keeping creating things. Today's delivery is a mixture of many themes, but... whatever. Amy Lee, Harry Potter, Twilight (especially the wallps that I've promised before), My Blueberry Nights (love it! just a random screen capture, but love it!), The Karamazov Brothers, Matchpoint, True Blood,...


Current art:
 ... avatars:
  |   |   |   |    |   |   |   |   | 

 ... wallpapers:
  | 
  

Expect more... soon

31. july 2010 at 23:02 | Amber

CzechAhoj mí drazí ;)
Omlouvám se za svou dlouhou tvůrčí absenci, ale neznamená to, že by mě opustila chuť vyrábět, ani že bych AW zavírala. Sice jsem se odmlčela a zítra odjíždím na 3 týdny do Nizozemí na brigádu, ale budete o mě vědět skrze novou grafiku a články ;)
Držte mi palce a přeji vám dobrou noc! :)
English
Hi my dear ones ;)
I'm sorry for not being here too much but still, I enjoy creating graphic and you will find something new on AW, I promise, though I haven't let you know about myself for some time. Anyways, I'm leaving tomorrow in the morning and going to the Netherlands (3 weeks of summer job). You will surely hear about me during that time and you will get more and more arties ;)
Wish me luck and good night everybody! :)
New art:
... avatars:
  | 

Too hot (not only the weather) today

15. july 2010 at 12:05 | Amber
Czech  Potřebuju k přežití trochu deště... a jestli žádný nedostanu, tak skočím do fontány na náměstí. Hehe, vlastně to nezní tak špatně ;)
English
I need some rain or... or I'll jump into the town's fountain just to cool myself a bit. Hehe, sounds good to me ;)
Tak tedy... pro změnu se mi podařilo přidat 2 sady icon bases, článek o True Blood, a můžete vyhlížet slíbené wallpapery (se Zatměním) - bohužel nemám dostatek času, čili si na ně chvíli počkáte, mí drazí... Anyways, there are some icon bases, some news about True Blood, and there are gonna be some (Eclipse) wallpapers - however I'm short of time and you have to wait for them, my dears...
Ke konci mého malého projevu bych ráda oficiálně a ve vší vážnosti uvedla do protokolu, že nesnáším komáry a tohle proklaté vedro. Naposledy jsem měla na sobě kalhoty (a co teprve džíny) před 2 týdny! Nosím teď jen sukýnky a miláček se mi směje, že nejen počasí je žhavé. Jaj, miluju ho.To finish my little talkin', I'd like to officially declare that I hate gnats and I can't stand this damn hot weather. The last time I've worn some hoses (not to mention jeans) was at least 2 weeks ago...! I'm wearing skirts only and my honey laughs at me that the weather isn't the only hot thing here. Geez, I love him.

Current art:
... avatars:
  |   |   | 
... banner:
... icon bases:
  |  

Gimme gimme gimme (my) man after midnight...!

11. july 2010 at 19:13 | Amber
  
Ne že bych byla fanynkou Abby, ale jako inspirace pro titulek článku ujde ;)
Přináším první z více wallpů k Eclipse, pár kousků s Upířími deníky a banner s Hayden :)  
Geez, I don't admire Abba but they were right about the title, hehe ;) 
The wallp is the 1st one feat. Eclipse, plus few pieces with The Vampire Diaries and one with Hayden :)

 Current graphic:
 ... wallpaper:
... banners:


... avatars:
  | 
 
 

Advertisement